Slovenski etnografski muzej

Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled

28. september - 15. oktober 2009

S projektom in zaključno razstavo v Palais de l'Europe v Strasbourgu, Slovenija prispeva k evropskim pobudam za ozaveščanje o kulturni raznolikosti v današnji Evropi, h krepitvi medkulturnega dialoga med Romi in Neromi ter k spreminjanju družbene podobe Romov, ki bo vodila k strpnejšemu sobivanju in spoštljivemu odnosu do različnosti.

Nosilci projekta so Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Slovenski etnografski muzej, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Urad Vlade RS za komuniciranje in Ministrstvo za kulturo RS.

 

 

 

Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled

Projekt Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled naslavlja vprašanje javne podobe in družbene vidnosti Romov. Proučuje vlogo fotografije pri razširjanju negativnih predstav in stereotipov o Romih. Obenem tudi raziskuje možnosti, kako je mogoče prav s pomočjo fotografije spremeniti utečene poglede na romsko identiteto in kulturo ter s pomočjo fotografskega aparata razširiti vizualna polja reprezentiranja kulturne raznolikosti in drugačnosti.

Spopad s stereotipnimi predstavami o romski drugačnosti je postal prednostna naloga mnogih evropskih iniciativ. Prispevek projekta Vidiš me - vidim te k tem pobudam je v tem, da je k oblikovanju pogleda na romsko kulturo in njen doprinos k multikulturni identiteti Evrope povabil same Rome. To je storil v dveh korakih. Najprej je bil s pomočjo terenskega dela v izbranih romskih skupnostih v dveh regijah Slovenije, v Prekmurju in osrednji slovenski regiji v okolici Grosuplja, v sodelovanju z romskimi družinami narejen izbor fotografij iz njihovih družinskih fotografskih albumov: izbor prinaša črno-bel fotografski spominski zapis o romskih družinah v slovenskem povojnem obdobju. V drugem delu pa so bile organizirane fotografske delavnice "Povej v fotografijo". Tu so udeleženci, romski osnovnošolci, pod mentorstvom štirih vodilnih imen slovenskega fotoreporterstva Luke Cjuha, Jureta Eržena, Boruta Krajnca in Joca Žnidaršiča ustvarjali dve vrsti fotografij: fotografije, ki so beležile podobe iz njihovega vsakdanjega življenja, in podobe, ki dokumentirajo njihov pogled na "nas", Nerome.

Razstava Vidiš me - vidim te: kulturna raznolikost skozi romski pogled, ki bo na ogled v Strasbourgu v času predsedovanja Slovenije Odboru ministrov Sveta Evrope od 28. septembra do 15. oktobra 2009, predstavlja rezultate tega dela. Fotografije so predstavljene v treh sklopih: Iz romskih družinskih albumov, Povej v fotografijo: Vidiš me in Povej v fotografijo: Vidim te.

Fotografske delavnice

Fotografske delavnice z naslovom Povej v fotografijo so potekale v juniju 2009 na dveh lokacijah: v naselju Kamenci (mentorja Luka Cjuha in Borut Krajnc) in v prostorih Osnovne šole Louisa Adamiča v Grosuplju (mentorja Joco Žnidaršič in Jure Eržen). Udeleženci so bili otroci iz naselja Kamenci in otroci iz romskih naselij v okolici Grosuplja. Udeležence za fotografske delavnice (skupaj 18 otrok) sta s soglasjem staršev in starešin vodili študentki Julija Sardelić in Ana Podvršič. Na prvem srečanju so mentorji najprej na kratko predstavili delo s fotoaparatom ter osnove fotografiranja in fotoreporterstva. Sledilo je praktično delo fotografiranja na izbranih lokacijah. Po opravljenem delu so udeleženci delavnic skupaj z mentorji ocenili opravljeno delo in dobili dodatna navodila. Po srečanju z mentorji so otroci nadaljevali s svojim delom še štirinajst dni. Fotografije sta študentki mentorici sproti shranjevali v računalnik in jih posredovali mentorjem v pregled. Izbor najboljših fotografij so opravili mentorji, koordinatorka projekta, koordinatorka razstave in kustos muzeja. Po končanem delu je bila ena od udeleženk že odločena, da bo, »ko bo velika, fotoreporterka«.

Deli