Slovenski etnografski muzej

Življenje na ulici: o brezdomstvu na Slovenskem

Where 
Pritličje razstavne hiše
From 
21. October 2010
TO 
5. December 2010
Curator 
dr. Nena Židov
Pogled na razstavo Življenje na ulici: o brezdomstvu na Slovenskem

21. oktober – 5. december 2010 (podaljšano do 5. januarja 2011)

Razstavo z naslovom Življenje na ulici je SEM pripravil v sodelovanju z Društvom Kralji ulice.

Razstava opozarja na razloge za brezdomstvo, ki ga srečamo v različnih časovnih obdobjih in v različnih kulturah. Orisan je položaj brezdomnih na Slovenskem v preteklosti, največ pozornosti pa je usmerjene na trenutni položaj brezdomstva pri nas. Na eni strani so na razstavi predstavljeni brezdomni ljudje in njihovi preživetveni problemi, na drugi strani pa ustanove, ki skrbijo za brezdomne ljudi. Razstava seznanja širšo javnost tudi s problematiko brezdomnih ljudi in razbija stereotipne predstave o brezdomnih ljudeh kot o »lenuhih, ki se potikajo po ulicah in žicajo«.

Deli