Slovenski etnografski muzej

Polona Puhek: Pomembni drobci mojega življenja

Cikel Moje življenje, moj svet
Where 
Drugo nadstropje razstavne hiše
From 
1. December 2012
TO 
20. May 2013
Accompanying exhibition 
Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta
Muzejski mentor 
dr. Janja Žagar
Polona Puhek

1. december 2012 – 20. maj 2013 (vitrinska razstava)

Razstava ni pregled življenje v njegovi kronologiji, pač pa za mozaik pomembnih  in manj pomembnih stvari, ki tvorijo življenjski ritem in barvo. Avtorica poudarja nekatere svoje vloge, ki jih čuti kot najbolj svoje, čeprav so se z leti spremenile oz. dopolnile z novimi.

Deli