Subscribe to RSS - Hiša

Slovenski etnografski muzej

Hiša

1.1.1949
Tloris hiše. Tlake 6
Hiša št. 6. na Velikem Vrhu, pri Pirci. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Tloris pritličja Jerajeve hiše. Lastnica Štubelj Ana, Podgorica 6.
1.8.1949
Hiša št. 10 s kozucom (kozolcem), Razdrto pri "Učki", Groznik Anton. Teren 2: Šmarje- Sap...
1.8.1949
Hiša, zadnja stran hiše pokrita s koruzovno (ni stene), Blečji Vrh, Gradec. Teren 2: Šmarje- Sap-...
1.8.1949
Kukerle in vrata, Polica 25, pri Tišlarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris hiše in kevdra pri Strojinčevih. Lastnik Jože Perčič, Paradišče 3.
Tloris hiše. Mali Vrh 15
1.8.1949
Hiša- Tlake, pri Lorenc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Gojniče 3, pri Hočevarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša zadaj, Peč 8, pri Logarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Jerajeva hiša št. 6, Podgorica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša št. 10, Zgornja Slivnica, pri Držaji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kožljevec 1, pri Makli. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris Bohove kajže, Peč 8.
Organistova vrhhlevna kajža, Mali Vrh 15.
1.8.1949
Hiša, Paradišče, pri Ahlinu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Fasade Anzelnove hiše. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.1.1949
Situacija. Hamatov dom, lastnik Ivan Janežič, Sap 6.
Organistova bajta, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Šmarje. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Pogled. Kožljevec 1
1.8.1949
Hiša s podstreščkom, Mala Stara vas 9. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Polica 13, pri Kopitarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Detajl vogala pri Maklovi hiši. Lastnik Anton Radel, Kožljevec 1.
Hiša št. 5, pri Butari, Dolenja vas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Detajl hiše z letnico 1837. Lastnik Ivan Zaviršek, Šmarje 24.
1.8.1949
Kmečka hiša, Repče, pri Strugarjevih. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Organistova bajta (s konca), najem: Rupnik Jože, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.8.1949
Hiša, Tlake, pri Garbas. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Kajža. Lastnik Janez Logar, pri Logarju, Peč 8.
Organistova bajta (s konca), najem: Rupnik Jože, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Garbasova kajža, pri Puclju, Tlake 6.
Hiša, pri Vovki, Mali Vrh 3. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris hiše in mlina. Lastnica Marija Hočevar, pri Malnarju, Gojniče 7.
1.1.1949
Tloris hiše, kašče pri Franckovih. Lastnik A. Janežič, Troščine 6 (Špaja vas).
1.8.1949
"Janezova kajža", pri Janezi, Gojniče 4. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5...
Situacija hiše in vodnjaka. lastnica Frančiška Zupančič, pri Vovku, Mali Vrh 3.
1.8.1949
Hiša, Polica 4, pri Mihevc. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
Jerajeva hiša: oprema hiše. Lastnica Štubelj Ana, Podgorica 6.
Organistova bajta, Mali Vrh 15. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris Anzelnove hiše. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.1.1949
Tloris hiše, Tlake 3
1.8.1949
Hiša, Sela 18, pri Anzeljnu. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Štenčeva hiša 3, Paradišče, Jože Perčič. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Kukerle z rožo pri hiši Velika Stara vas 18, pri Jerki. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1...
1.8.1949
Kukerle z rožo, Velika Stara vas 18, pri Jerki. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9...
1.8.1949
Blečji Vrh 10, pri Mežnarji, Smreka Jože. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.1.1949
Tloris pritličja. Lastnik Vincenc Bozja, Sela 18.
1.8.1949
Hiša, Šmarje 30. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Šmarje- zapuščena hiša št. 17, pri Pajki (sedaj Smoletova). Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje...
1.1.1949
Fasade Strojinčeve hiše, lastnik Franc Perčič, Paradišče 3.
Frčada hiše št. 2, ornament z letnico 1857, Veliki Vrh, pri Kržol. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (...
1.1.1949
Tloris pritličja in kleti Strojinčeve hiše, lastnik Franc Perčič, Paradišče 3.
1.8.1949
Frčada z rožo, Polica. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.8.1949
Hiša, Gojniče 3, pri Hočevarji. Teren 2: Šmarje- Sap- Polica (Grosuplje). 1.8.-5.9.1949.
1.7.1950
Hiša.
1.5.1950
Stara hiša, Pistan Ivan- "Zgonar" (=cerkovnik, ta poklic je že 100 let pri hiši). Teren 4...
1.7.1950
Hiša od Škura, Topolovec 38. Na krovu ob sklepu koza, rogi. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Čentur 18, Koren Marija. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt,...
1.7.1950
Hiša in stara hiša, tloris, Bernetiči 31, lastnik Kocjančič Mirko - pri Guzinu.
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži, Boršt 8, lastnik Jerman Anton - Flega.
1.7.1950
Skupina hiš.
1.7.1950
Hiša Ivana Kocjančiča, Labor 9.
1.7.1950
Hiša s kavado in kaminom (dimnikom) v Burjih pri Marezigah. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Detajl hiše Avgusta Starca, Lopar 7. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Dve hiši v Loparju (št. 39 in 35) v strnjenem sistem in povezani med seboj z "voltom" (=...
1.7.1950
Hiša z baladurjem in s škalo pri Ločanu, Krmci 54. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži, Gorenci 66, lastnik Lovrenčič Jože.
1.5.1950
Planjava pri Pučah, hiša št. 62, Nemac Türkić. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.7.1950
Labor št. 90, sedaj štala (hlev), nekdaj so tu stanovali neki Furlani in so hiši rekli "...
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada, Boršt 10, lastnik Jerman Milja - Jože - pr Tomažu.
1.7.1950
Stara hiša v Babičih (iz l. 1885-90) pri Komareta, last: Franc Babič. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Stara hiša v Babičih, zadaj pozneje dozidano, sedaj ta hiša uporabljena za štalo (hlev) in skedenj...
1.7.1950
Fogoler, Bernetiči 40, lastnik Avguštin Koren - pr Guština.
1.7.1950
Hrast in hiša, kjer je včasih stanoval Štoh Čelestin, Čufar. Potem je bila štala (hlev), zdej...
1.5.1950
Opuščena torklja (stiskalnica) (vhod je bil spodaj, kjer je privezan oslič). Zgoraj je bil...
1.7.1950
Hiša tloris, fasada, Škrljevec 34, lastnik Jerman Matija - pr Ceviču.
1.8.1950
Nova hišica pri cerkvi, Marezige. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem...
1.7.1950
Hiša tloris, fasada, interier, Bernetiči 40, lastnik Koren Avguštin - pr Loku.
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada, Labor 9, lastnik Kocjančič Janez - Guzin - Verbo.
1.7.1950
Hiša s kavado in kaminom (dimnik) v Burjih pri Marezigah. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži, Boršt 5, lastnik Kodarin Anton - Sabadin.
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži , Škrljevec 28, lastnik Jerman Jože - Furlič.
1.7.1950
Sv. Peter- pr' "Goja s kraja". Ženske pri domačem ročnem delu in jezičnem delu-...
1.7.1950
Hrvoji 49, Katarina Bembič, Čežarji. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Pogled na hišo, Babiči 12, lastnik Lidija Babič.
1.7.1950
Hiša št. 62 v Rojcih (Marancin Anton). Primer delno prezidanega bala(n)durja. Teren 4 - Vzhodno od...
1.7.1950
Stavbeni objekti (oder, volt itd.), Boršt, last Kodarin Karl, detajl. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Dve hiši v Rojcih, povezani med seboj s portonom (na jerti napis: Giovani Diliza LI 20' 12...
1.7.1950
Manžan 26, hiša (star nonič Dodič iz Krbeda prišel). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Hiša od Korelčevke z dvojnim dimnikom, zadnja stran proti burji, Sabadini. Teren 4 - Vzhodno od...
1.5.1950
Boršt v Istri, opuščena hiša s stopniščem. Lastnik Jurinčič. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži, Škrljevec 24, lastnik Jerman Ivan - Dači.
1.7.1950
Dve hiši v Loparju (št. 39 in 35) v strnjenem sistem in povezani med seboj z "voltom" (=...
1.7.1950
Hiša Pjeroše Tonina v Marancinih pri Rojcih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Hiša, Glem št. 1, Jerman Guštin. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Najnovejši tip kmečke hiše- Krmci, Marezige 58. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.7.1950
Hiša št. 66 z bala(n)durjem, Rojci, v bala(n)durju "vokno" za golido z vodo. Last: Bepo...
1.7.1950
Hiša z bala(n)durjem, Topolovec. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada, Labor 14, lastnik Kocjančič Andrej - Guzin.
1.7.1950
Stavbeni objekti (oder, volt itd.), Boršt, last Kodarin Karel. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige...
1.7.1950
Dom z "baladurjem" (terasa z nadstreškom na koncu stopnic), Babiči 39, lastnik Marija...
1.7.1950
Rojci, skupina hiš Svete bride, tloris 1. Sveta brida 2. Sveta brida pr Šargon 3. Hiša od Ranjce...
1.7.1950
Stara razpadla hiša za seno (oder), zgoraj stara vrata z voltom (obokom), vrata z leseno osjo v...
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži. Krmci 57, lastnik Štok Ivan.
1.7.1950
Skedenj- hiša, Loparka je v njem bivala, Rojci. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči...
1.7.1950
Hiše v Topolovcu. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt, Labor,...
1.7.1950
Glem št. 12 in 31. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt, Labor,...
1.7.1950
Hiša št. 66 z bala(n)durjem, Rojci, v bala(n)durju "vokno" za golido z vodo. Last: Bepo...
1.7.1950
Hiša, tloris, Bernetiči 36, lastnik Koren Josip - pri Pictju.
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada. Babiči 12, lastnik Peroša Jože - Štagončič.
1.5.1950
Ena najstarejših hiš v vasi, last Delaka Jožeta ("Žiber"). Zdaj je tu štala (hlev), a...
1.7.1950
Glem, "Princep", Jerman- zdaj last Marinčič. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
1.5.1950
Boršt, Gorenjci, hiše v vrsti, južna dvoriščna stran. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.5.1950
Okence v dimniku levo od vrat je edino okno, ki ga premore kuhinja. Hiša gleda na trg pred cerkvijo...
1.7.1950
Hiša z gospodarskimi pritiklinami, Labor 29, Kocjančič Jože. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Topolovec 27, bala(n)dur. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt,...
1.5.1950
Planjava pri Pučah, hiša št. 18, S. Jerman- "Füč". Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
1.7.1950
Hiša Kocjančič Roka, Labor. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt...
1.7.1950
Hiša v kateri je bila pred leti torklja (stiskalnica), Topolovec. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (...
1.7.1950
Torklja- ena izmed dveh stiskalnic, ki še obratujejo. Prednja stran poslopja, pritlično je vse en...
1.7.1950
Hiša, tloris, Škrgoti (Škržati) 76, lastnik Šržat Ivan.
1.7.1950
Hiša, tloris, Labor 19, lastnik Jerman Franc - pr Štefani.
1.7.1950
Topolovec (Hrvoje)- hiša z bala(n)durjem. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Jerman Dreja, "škaleter", okrogla spahnjenca. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
1.7.1950
Hiša od Beliča.
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada, Škrljevec 31, lastnik Lazar Jerman.
1.7.1950
Tloris, Rojci 58, Umar Anton - Kogar. "Sveta Brida"...
1.7.1950
Manžan 39, Furlanić, pr' Durcih. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci,...
1.7.1950
Hiša, tloris, fasada. Babiči 20, lastnik Babič Anton - Štagončič.
1.7.1950
Zadnja stran hiš št. 72 in 73, Marezige (pred 10 leti je bilo ognjišče, zdaj kanova). Teren 4 -...
1.7.1950
Hiša s kavado, Burje 23, lastnik Franc Bržan - pr Kačamerju.
1.5.1950
Zadnja stran (severna) hiše pri Bembiču- Batančiču. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Zapuščena hiša.
1.5.1950
Škrgatova hiša, spredaj. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem, Boršt,...
1.7.1950
Hiša, tloris, lastnik Jerman Jože.
1.7.1950
"Kažeta" na njivi pod Glemom na poti v Labor. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
1.5.1950
Boršt v Istri, hiša št. 26, Kodarin Brkelj. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči,...
1.7.1950
Štala (hlev) krita s slamo, grifon p.d. "Gušporon". Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige...
1.7.1950
Hiša, tloris, 2 etaži, Lopar 47, lastnik Maršič Furlando.
1.7.1950
Hiša od Ricotiča, Manžan 40. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem,...
1.7.1950
Glem, "Princep", Jerman- zdaj last Marinčič. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar...
1.7.1950
Sv. Peter hiša 29, Koščica je lastnik hiš, ki v spodnjem delu ni vidna, a je prav tam zanimiva:...
1.7.1950
Hiša, Labor 14, lastnik Kocjančič Andrej.
1.7.1950
Hiša od Mihele.
1.7.1950
Hiša ob poti Marezige- Krmci (dimnik odstranjen). Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar,...
1.7.1950
Krkavče, "usta" na svislih hiše Ivana Pucerja, ki je bila zidana 1948. Živalska glava je...
1.7.1950
Hiša, tloris, Bržani 83, lastnik Bržan Jože - Kastanjer.
1.7.1950
Glem- zapuščena hiša z baladurjem. Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige, Lopar, Babiči, Rojci, Glem...
1.5.1950
Dolina pri Pučah, h. št. 46, Pucer "Duhančić". Teren 4 - Vzhodno od Kopra (Marezige,...
15.9.1949
Hiše s konca, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
"Kortina" (dvorec) advokata Šardoša iz Kopra, danes spremenjen v kmečko stanovanjsko...
15.9.1949
Lulčevo poslopje na križanju dveh poti v Ospu (posnetek s cerkvene strehe). Teren 3 - Področje med...
25.9.1949
Šiša (hiša) od Bekce - tlorisa nadstropja in pritličja, merjeno 25.9.1949. Lastnica Ana Deško -...
15.9.1949
Hiša št.1, Sv. Tomaž. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Drugi del doma (kambra) pri Tapeževi Jucki, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
22.9.1949
Kovašetova šiša (hiša)- pogled, tloris, prerez, merjeno 22.9.1949. Lastnik Jože Toškanc, Dekani na...
15.9.1949
Pogled na hišo št.1, Sv. Tomaž. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Druge Škofije 331, pr Mora (na Mandrji). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Hiša Tapeževe Jucke, s ceste, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
"Kortina" (dvorec) advokata Šardoša iz Kopra, danes spremenjen v kmečko stanovanjsko...
1.7.1949
Šiša (hiša) od Tončka - pogleda s korte in s ceste, tloris pritličja in nadstropja. Lastnik Tone...
1.7.1949
Šiša (hiša) od Malmene - 4 BARVNA FOTOGRAFIJA, 2 prereza in detajl. Lastnik Jožef Šturman, Škofije...
15.9.1949
Hiša pri Ankaranu, v ospredju vinograd. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Hiša kolonov z izrazito kavado- pobočje Sv. Marka. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
1.7.1949
Pošištvo od Patuna - 2 tlorisa in 2 fasadi. Lastnik Anton Kaverčič, Kortina 100.
15.9.1949
Hiša, Osp 51, Marija Kraševec. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Hiša pri Zubinu, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
1.7.1949
Hiša z latnikom. Kolomban.
15.9.1949
Brčinova hiša v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Dekani 133, hiša s kavado, pri Španjoletu, Vinko Gregorič. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Dekani 133, hiša s kavado, pri Španjoletu, Vinko Gregorič. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Hiša, Kortina 100, pr' Patuna (Kavrečič A.), pri Sv. Antonu. Teren 3 - Področje med Rižano in...
15.9.1949
Vrsta hiš v Kolombanu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Hiša kolonov z izrazito kavado- pobočje Sv. Marka. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Hiša pri Kršul, Dekani 154, Avguštin Furlanič, mizar, verando spredaj napravil sam. Teren 3 -...
15.9.1949
Pročelje hiše in štala (hlev), frmenton (koruza) se suši, "Čicka" Škofije (IV) št. 394...
15.9.1949
Grb na hiši De Kana, grofa, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Zapuščena Frklanova hiša z ulice, Dekani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp...
15.9.1949
Socerb št. 8 in 12. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije...
15.9.1949
Hiša, Kortina 106, Kavrečič Anton, lupa. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Hiša pri Dulana, Kocjančič Anton, Dvori 117, pri Sv. Antonu, tip hiše iz okolice Kopra. Teren 3 -...
15.9.1949
Strnjeni sistem hiš v zaselku Colombar. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Hiša Tapeževe Jucke, z dvorišča, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
25.9.1949
Pošištvo od Vanganevke - pogleda na štalo, čuhinjo in kanavo, kambrav, prerez, tlorisa nadstropja (...
25.9.1949
Pošištvo od Bardončevih - tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno 25.9.1949. Lastnik Josip...
10.10.1949
Šiša (hiša) od Dolana - pogleda s ceste in na baladur, tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno 10...
1.7.1949
Požgana hiša - fasada, prerez in 2 tlorisa, Škofije 3.
25.9.1949
Juščeva Šiša (hiša) - pogled spredaj, prerez, BARVNA FOTOGRAFIJA vseh treh nivojev, merjeno 25.9...
15.9.1949
Hiša Tapeževe Jucke, z dvorišča, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
Hiša s "škalami" (stopnicami) in baladurjem (gankom), pri Matonu (Dekani). Teren 3 -...
15.9.1949
Hiša, Dekani 77, Prinčič Ana. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Hiša s kaminom (dimnikom) pr' Bižetu v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Hiša, Fratovec, Dekani 12. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Hiša, Kortina 100, pr' Patuna (Kavrečič A.), pri Sv. Antonu. Teren 3 - Področje med Rižano in...
25.9.1949
Pošištvo od Tunčeta - tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno 25.9.1949. Lastnik Romano Vovko, Osp...
22.9.1949
Kovašetova šiša (hiša)- pogled, tloris, prerez, merjeno 22.9.1949. Lastnik Jože Toškanc, Dekani na...
15.9.1949
Polinova hiša v Ospu. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
25.9.1949
Kolombarčeva Šiša (hiša) - pogled, tloris, merjeno 25.9.1949. Lastnik Angel Cupin, Dekani na Rižani.
15.9.1949
Socerb št. 8 in 12, pri V?nčon in M?rgareš. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
15.9.1949
Pri mežnarju, na levi štala (hlev), Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
15.9.1949
Hiša z baladurjem (stopniščem), Dekani 125, pri Rosa. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
1.7.1949
Pošištvo od Špetčevih - tlorisa pritličja in nadstropja. Lastnik Špetčevi, Osp 46.
15.9.1949
Socerb št. 8 in 12. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije...
15.9.1949
Hiša št. 10, pri Suheta (s kletjo kanovo) in s kotcem (svinjakom), Tinjan. Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
Hiša, Dekani 76, Šik Anton na Ravnih. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Hiša bogatega kmeta, Sever Nikolaj, Osp 85 (v ozadju lupa). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo...
15.9.1949
Pri Talijana, Socerb 4. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Pročelje iste hiša v Ospu, posneto z južne strani. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
15.9.1949
Strnjeni sistem hiš v zaselku Colombar. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Štiri zapuščene hiše v strnjenem sistemu, Dekani 64, Čupin Mirko. Teren 3 - Področje med Rižano in...
1.7.1949
Hiša - fasada, prerez in tloris.
15.9.1949
Socerb št. 8 in 12. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije...
1.7.1949
Tloris poslopja.
15.9.1949
Leta 1926 popravljena hiša, nekdaj kavada, sedaj kotec za prašiče (svinjak), desni del in zgoraj...
15.9.1949
Podrtija stare Brčinove hiše v Ospu. V ozadju je stena z luknjo. Teren 3 - Področje med Rižano in...
1.7.1949
Strnjeni sistem hiš - Dekani - tloris. Lastnika Mirko Cupin in Jože Kaligarič, Dekani 64 in 67.
15.9.1949
Prednja stran hiše v Socerbu št. 3, pr' Jerišeta. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A...
15.9.1949
Pred kavarno "Logljin" v Kopru (Bubnič od Primorskega dnevnika). Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
Hiša Tapeževe Jucke, z dvorišča, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
Kamin (dimnik) in kavada, Kolombini. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Tapeževa kolona (portal) in hiša. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Osp, na hiši št. 65 pri Brčina se vidi ostanek stare hiše, kamin brez dimnika. Teren 3 - Področje...
23.9.1949
Španjoletova Šiša (hiša) - pogleda spredaj in na kavado, tlorisa pritličja in nadstropja, merjeno...
1.7.1949
Skupina hiš. Kolomban.
1.7.1949
Hiša s kalono. "Pri Tapeževi Jucki", Dekani 95...
15.9.1949
Zajčeva hišica, Tinjan. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
"Valenci" pod streho iz paluda, Tinjan, Kolombar 100, Cupin Lucijan. Teren 3 - Področje...
1.7.1949
Dolanova šiša (hiša) - 2 tlorisa in 2 fasadi. Lastnik Anton Kocijančil, Dvori 117.
15.9.1949
Tip kajže, pr' Jagra, Dvori 119. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-...
15.9.1949
Hiša "pod steno", posneta od zapadne strani, Osp, pri Prebenešci. Teren 3 - Področje med...
15.9.1949
Socerb št. 8 in 12. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-Škofije...
15.9.1949
Socerb št. 8 in 12, pri V?nčon in M?rgareš. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
15.9.1949
Hiša, Kortina 100, pr' Patuna (Kavrečič A.), pri Sv. Antonu. Teren 3 - Področje med Rižano in...
1.7.1949
Skupina hiš. Lastnik "pr Gurčih" - Valentič Ivan, Čežarji 59...
15.9.1949
Druge Škofije 333, pri Mužlavčih (na Mandrji). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani...
1.7.1949
Enocelična hiša. Pri Štukerji, pri Mlini, Dekani.
20.7.1949
Ortlanova hiša - tloris nadstropja in pritličja, pogled, prerez, merjeno 20.9.1949. Lastnica Urša...
1.7.1949
Hiša z baladurjem. Lastnik "Ortlanovi" - Grižon Urša, Dekani...
15.9.1949
Hiša pri Dulana, Kocjančič Anton, Dvori 117, pri Sv. Antonu, tip hiše iz okolice Kopra. Teren 3 -...
1.7.1949
Cilkina šiša (hiša)- pogled, prerez, tloris pritličja in nadstropja. Lastnica Marija Rodela, Osp 52.
1.7.1949
Hiša z latnikom. Urbanci.
15.9.1949
Vrsta hiš, Kolombini (Ankaran). Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-...
15.9.1949
Tinjan, hiša št. 10, štala (hlev) in senik. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-...
15.9.1949
Hiša Tapeževe Jucke, z dvorišča, Dekani 98. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A. (Dekani-...
15.9.1949
Božič Josip, Socerb 6. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (Dekani-Osp-Socerb-Tinjan-...
15.9.1949
Hiša od Tiškana Guština (na Pozoli), Dekani 178. Teren 3 - Področje med Rižano in mejo cone A (...
25.9.1949
Pošištvo pr Prebenešci (preje pr Koroščani) - Polinova štala (hlev). Tloris nadstropja+pritličja...
15.8.1950
Kajža, Dob 27, pri Krištanovih, Kramar. Teren 5- Št. Vid pri Stični, Radohova vas, Dob-OLO...
Deli