Subscribe to RSS - Priprava vinograda

Slovenski etnografski muzej

Priprava vinograda

1.1.1960
Sajenje trte ob drevesih. Janez Intihar, Javorje št. 1. Teren 17 - Okolica Velikih Lašč na...
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Škrabar Franc, Veliki Repen 79, pripravlja za latnike za brajdo. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Škrabar Franc, Veliki Repen 79, pripravlja za latnike za brajdo. Teren 24 - Repen (za tematsko...
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Delo v vinogradu. Teren 24 - Repen (za tematsko razstavo o kraški hiši), 1968.
Deli