Subscribe to RSS - Hrušica / Brkini

Hrušica / Brkini

začetek 21. stoletja
Med osrednje pustne like škoromatije sodi kleščar (škópit), ki predstavlja masko četnega ali...
začetek 21. stoletja
Cunjar je pustna maska narejena iz številnih majhnih krpic blaga, ki so našite na hlače in suknjič...
začetek 21. stoletja
Med najpomembnejše like sodijo škoromati z zvonci (z zgonci), ki nosijo visoke pisane kape iz...
začetek 21. stoletja
Edini praznično oblečen škoromat je poberin, ki obišče vsako hišo v vasi z nalogo pobiranja darov...
začetek 21. stoletja
Pepeljuhar je po pripovedovanju domačinov ena najpomembnejših in najstarejših mask. Oblečen je v...
Deli