Subscribe to RSS - Melinci

Melinci

1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Hiša, zgrajena po madžarskih vzorih. Sprednja fasada, detajl, Melinci 21. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
S slamo krito gospodarsko poslopje, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
"Kukurčnjak" (koruznjak) z drvarnico, zadaj senena kopa, Melinci 50. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Dvoriščna stavba propadajoče stanovanjske hiše, krito s slamo, cimprana, Melinci 54. Teren 27 -...
1.1.1971
Pletena ograja, Melinci 139. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Kapelica na hiši, Melinci 61. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Čelna fasada hiše z nišo (1948), okraske je napravil gospodar, Melinci 79. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Vhod v "pevnico" pod kletjo, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Žičnat "kukurčnjak" (koruznjak) in cisterna z gnojnico, Melinci 62. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Hiša, Melinci 106. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pletena ograja, Melinci 139. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Ograja, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla z dvoriščem, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1965 in dvorišče, Melinci 100a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vaščanki, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1907, Melinci 96. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Star, izumirajoč način barvanja hiše, Melinci 62. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Blatnjača, pogled z dvorišča, Melinci 199. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Prostostoječa drvarnica in hlev, Melinci 120. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Pogled po vaški ulici z roba vasi, glavna ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pročelje hiše z nišo, Melinci 136. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša zgrajena leta 1968, Melinci 116a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Napis na križu, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Gümla, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvorišče domačije, grajene leta 1957/59, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Sodobna kuhinja, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvorišče in gospodarsko poslopje. Hiša je iz začetka 19. stoletja, okrog 1950 prenovljena, zidana,...
1.1.1971
Pogled na novo zgradbo s ceste. Začetek gradnje leta 1967, Melinci 46. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Stranski del moderne hiše, Melinci 24. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Prostostoječ svinjak, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Vhod v hišo, Melinci 69. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Okraski na glavni fasadi stanovanjske hiše, gospodarjevo delo, Melinci 79. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Pumpa za vodo, pumpa stoji pred hišo ob levorju in služi za napajanje živine, Melinci 74. Teren 27...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša, svisli in rezljan, deloma z ometom zakrit rob, Melinci 2. Teren 27 -...
01.06.1962
630:LJU;F-0000944/I
Znamenje ob hiši, Melinci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000945/I
Pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000946/I
Pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000947/I
Pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000948/I
Rdeče oblečen pastir na Jurjevo žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000949/I
Deček, oblečen v zelenega Jurija, žene na pašo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000950/I
"Okinčani" (okrašen) plot za zelenega Jurija, Melinci št. 162. Teren I - Koroška,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000951/I
Okrašen plot na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000952/I
Deček, oblečen v Zelenega Jurija, pri okrašenem plotu, Melinci št. 162. Teren I - Koroška,...
01.06.1962
630:LJU;F-0000953/I
Pastir na Jurjevo pred okrašenim plotom, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000954/I
Okrašen plot na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000955/I
Okrašena okna na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000956/I
Vprega živine v jarem, Melinci. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000957/I
Okrašena živina na Jurjevo, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
01.06.1962
630:LJU;F-0000958/I
V rdeče oblečen pastir pred okrašenimi okni, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska,...
Hiša z dvorom v obliki podkve.
1.1.1971
Strešna konstrukcija nove hiše (še v gradnji), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Niša na hiši št. 79, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Nova hiša s posnetim slemenom in okroglo podstrešno lino. Okrog hiše betonirana in žičnata ograja,...
1.1.1971
Zidan vodnjak ob stanovanjskem poslopju, Melinci 45. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Detajl na hiši, Melinci 2. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Vaška kapela na koncu vasi Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1880, Melinci 100. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
70 let stara zidana hiša z okroglo podstrešno lino na stranski fasadi, Melinci 17. Teren 27 -...
1.1.1971
Stanovanjska hiša, ki stoji vzporedno s cesto, gospodarski prostori stojijo posebej (dvoriščna...
1.1.1971
Zadnja lesena stena gümle, Melinci 23. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Sprednji del svinjaka, tik za zidanim gospodarskim poslopjem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Vogal hiše, Melinci 42. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Nova hiša z balkonom in garažo, Melinci 116a. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Prostostoječ lesen letvast "kukurčnjak" (koruznjak), Melinci 45. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Hiša s kapelico in nišo, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1949, Melinci 90. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pogled po ulici, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
01.06.1962
630:LJU;F-0000959/I
Pripovedovalka Kojek Marija z vnuki, Melinci št. 162. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
1.1.1971
Zadnja stran svinjaka z gnojiščem, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Cestna stran obnovljene hiše, okrog betonska ograja, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Hiša, Melinci 121. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Levo stanovanjski, v sredi gospodarski del, čisto desno gümla, Melinci 28. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Okras na dvoriščni strani hiše, Melinci 100. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vodnjak s ključem, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme. Pogled s ceste, okno na...
1.1.1971
Križ na razpotju, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
"Nova vas", blatnjača, Melinci 199. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
"Kukurčnjak" (koruznjak) s prehodom v sredi, Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
Zunanjost stare hiše. Gospodarski in stanovanjski del si sledita v ravni črti, Melinci 25. Teren 27...
1.1.1971
Gospodarsko poslopje, zadnja stran, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Gnojišče, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stranska stran hiše, Melinci 195. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stanovanjska hiša iz l. 1957, Melinci 196. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Betonirano gnojišče ob zunanji steni gospodarskega poslopja, Melinci 42. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Kopa sena in "volek" (priprava za drobljenje grud), Melinci 74. Teren 27 - Panonska hiša...
1.1.1971
Šesterokoten zidan vodnjak, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971...
1.1.1971
Gümla, notranjščina, Melinci 58. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stoletna hiša z verando. Spredaj studenec, ob njem korito za peko kruha, Melinci 119. Teren 27 -...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša in gospodarsko poslopje (pogled z dvoriščne strani), Melinci...
1.1.1971
Stoletna hiša z leseno verando, Melinci 119. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Propadajoča s slamo krita stanovanjska hiša, cimprana, Melinci 54. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Kip Matere božje v kapelici, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Okrašena cestna stran hiše, Melinci 61. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Hiša iz surove opeke, Melinci 163. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novo gospodarstvo, lastnik gostilničar. Pogled z dvorišča, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Pogled na križišče s kapelico Sv. Florjana, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Gümla s sodobnimi stroji, Melinci 123. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Leseno prostostoječe stranišče pred gnojnim kupom, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje...
1.1.1971
Zapuščena stara hiša, grajena iz surove opeke, delane iz blata, Melinci 180. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Hiša iz leta 1965, Melinci 195. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Prej drvarnica, danes garaža, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (...
1.1.1971
Zidano stranišče z odtokom na gnojišče, Melinci 50. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vaška ulica, zadaj glavna kapela, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Svisli, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novozgrajeno gospodarstvo, 1956, Melinci 120. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Vprežni voz s pletenimi stranicami, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme, detajl z dvoriščne strani,...
1.1.1971
Gümla, na levi hlev, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Novogradnja, Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Dvoriščna stran stanovanjskega poslopja, v ospredju "studenec", Melinci 74. Teren 27 -...
1.1.1971
Cimprana, s slamo krita hiša z izrezljanimi svisli in okni tik pod slemenom, Melinci 2. Teren 27 -...
1.1.1971
Lesen vodnjak, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Stranska ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Hiša iz leta 1956, Melinci 91. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Obnovljena hiša (1962) s trodelnimi okni, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje...
1.1.1971
Spredaj cimprana, zadaj ob gospodarskem poslopju dozidana stanovanjska hiša in zidano gospodarsko...
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, pogled z dvorišča, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Prej stanovanjsko, sedaj gospodarsko poslopje. Gospodar si je postavil novo hišo na drugi parceli,...
1.1.1971
Hiša iz leta 1958, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Pleten "kukurčnjak" (koruznjak), spleten iz pantovca, Melinci 30. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Vaška ulica, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Kapelica Sv. Florjana, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Okno prezidane hiše, Melinci 52. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
100- letna cimprana s slamo krita hiša, vidne svisli in posneto sleme, Melinci. Teren 27 - Panonska...
1.1.1971
Betonirano gnojišče, Melinci 91. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Lesen vodnjak, Melinci 127. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
"Levovje" (svinjak), Melinci 44. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Pleten "kukurčnjak" (koruznjak), Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Stranska ulica v vasi, Melinci. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Z lesom obita pumpa za vodo, Melinci 183. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje...
1.1.1971
Dvorišče, letna jedilnica in studenec, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Tipično dvorišče s stanovanjskim in gospodarskim poslopjem v ključu (čisto levo gümla, nato hlev -...
1.1.1971
Notranjost gümle, Melinci 26. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
1.1.1971
Novejša hiša s posnetim slemenom, Melinci 18. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje,...
1.1.1971
Štedilnik iz blata v kuhinji. Nespremenjeno od leta 1891, Melinci 25. Teren 27 - Panonska hiša -...
1.1.1971
Novo stanovanjsko (staro gospodarsko poslopje), Melinci 55. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje,...
1.1.1971
Zidan svinjak ob gümni, Melinci 30. Teren 27 - Panonska hiša - Prekmurje, Pomurje, Obsotelje (1971).
Deli