Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 234 630:LJU;0000901

panjska končnica
630:LJU;0000901
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
SI
Datum 
zadnja tretjina 19. stoletja
Kraj izdelave 
SI
Geolokacija 
46.1197N 14.8376E

V inv. knjigi SEM je motiv imenovan Žanjice, kar je malce neustrezno: žanjica je samo ena, leva ženska zlaga ali veže snope, desna ženska reže kruh fantiču, še dva otročiča se mikastita vrh snopja. Značilno delo Slikarja črnih obrisov, takšni obrisi so v slikarstvu na končnicah zelo redki. Znane so z letnicami 1877,1879 in 1894 datirane končnice tega slikarja pod inv. št. 7827, 9223 in 2542; njegova dela so npr. še pod inv. št. 2359, 2517 in 15727.

Deli