Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 149 630:LJU;0000906

panjska končnica
630:LJU;0000906
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
SI
Datum 
1882
Kraj izdelave 
SI
Geolokacija 
46.1197N 14.8376E

Upodobitev iz motivne družine Narobe svet: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah, edino žalujoči lovčev pes je navadna žival in hodi po štirih. Upodobitev je v slikarstvo na končnicah prišla z neke grafike s tem motivom; nato se je ta motiv širil s končnicami, v zadnji tretjini 19. stoletja pa bržkone spet s tiskanimi upodobitvami, zdaj barvnimi litografijami, ki so jih obešali zlasti po gostilnah (gl.npr.Duchartre 1973:295-reprodukcija). Vsaj v 19. stoletju je motiv prišel tudi v slovensko ustno pesništvo, sodeč po vsebini najbrž prav s končnic (gl. Štrekelj 1895-1898/Zv 1: št. 970,971; prim. N. Gockerell 1991a: 103-105). Delo Štajerske delavnice.
Za motiv velja enak komentar kot pod inv. št. 902 in 904. Končnica je dolga in ima dve žreli; bila je na dvojnem panju. Figuralna kompozicija je prilagojena takšni slikarski ploskvi.

Deli