Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 63 630:LJU;0002342E

panjska končnica
630:LJU;0002342E
Avtor 
Slikar okorne risbe
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
SI
Datum 
60. leta 19. stoletja
Kraj izdelave 
SI
Geolokacija 
46.1197N 14.8376E

Pogodbeniki “Svete alianse”. Upodobljeni so vladarji, ki so leta 1815 sklenili “Sveto zvezo” v imenu krščanstva za vzajemno pomoč monarhov zoper republikanske in svobodomiselne ideje in gibanja: v sredi je avstrijski cesar Franc I., levo ruski car Aleksander I. in desno pruski kralj Friderik Viljem III. V inv. knjigi SEM je oznaka motiva “Kongresni cesarji”; mišljeni so udeleženci “ljubljanskega kongresa”, zborovanja Svete alianse leta 1821, ki se ga od pogodbenikov pruski kralj osebno ni udeležil, bil pa je tam sicilsko napolitanski kralj Ferdinand. Vendar so znane simbolične upodobitve Svete alianse s tremi, za roke se držečimi figurami; vseeno je zelo verjetno, da so številni ob ljubljanskem kongresu mislili, da se takšna upodobitev nanaša na ljubljanski dogodek, čeprav so v glavnem vendarle vedeli, da gre v Ljubljani za dva cesarja (prim. ime Cesta dveh cesarjev).
Glede na osebni slog je končnica delo slikarja okorne risbe, ki je slikal tudi slike na steklo; dve njegovi končnici sta datirani 1863 in 1864 (gl. G. Makarovič, Slikanje ljudskih slik na steklo na Slovenskem, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana 1962; str. 109, 110 in zgornje tri podobe na slikovni prilogi II).

Deli