Slovenski etnografski muzej

Panjske končnice / 139 630:LJU;0003067E

panjska končnica
630:LJU;0003067E
Klasifikacija 
Panjska končnica
Lokacija 
Voklo
Kraj izdelave 
SI
Geolokacija 
46.2149N 14.4226E

Za motiv gl. E. Cevc, Fantastični ptici s panjskih končnic, v: Slovenski etnograf XV, Ljubljana 1973; M. Jahn, Der Vogel Selbsterkenntnis - “La?t Bilder sprechen”, v: Bunte Bilder am Bienenhaus, Malereien aus Slowenien, Bayerisches Nationalmuseum München 1991, str. 99-102.
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.

Deli