Slovenski etnografski muzej

Zaključna konferenca Dostopni za vse

Predstavitev rezultatov projekta Dostopnost v Cankarjevem domu
Kaj 
Konferenca
Trajanje 
3 ure 30 min
Kamen dostopnosti

Cankarjev dom, dvorana M3 / M4

Slovenski etnografski muzej (SEM) je v obdobju 2013-2015 izvajal projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, ki sta ga financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin. Poleg SEM-a so se pripravniki usposabljali še v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Narodnem muzeju Slovenije, Narodni galeriji, Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Slovenskem gledališkem inštitutu in Tehniškem muzeju Slovenije. V okviru projekta je bila povečana tudi tehnična dostopnost muzejskih prostorov. SEM je bil dopolnjen z indukcijskimi zankami, tipnimi kartami, izdelale so se replike nekaterih muzejskih predmetov, hkrati pa še nadgradila muzejska spletna stran.

Program konference Dostopni za vse

9.30-10.00   Prihod in registracija udeležencev
10.00-10.15   Uvodni pozdravi in nagovori (mag. Tanja Roženbergar, direktorica Slovenskega etnogarfskega muzeja; predstavnik /predstavnica Ministrstva za kulturo)

1.    del – Dostopnost kulturne dediščine
10.15-10.30   Dostopnost in slovenski muzeji (dr. Aleksandra Berberih-Slana, predsednica Skupnosti muzejev Slovenije)
10.30-10.40   Dostopnost, slepi in slabovidni, pomen evropskih projektov s tega področja (Tomaž Wraber, predsednik Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije, projekt Knjižnica slepih in slabovidnih)
10.40-10.50   Dostopnost, gluhi in naglušni (Anton Petrič, Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije)
10.50-11.00   Predstavitev Tiflološkega muzeja iz Zagreba kot primera socialne inkluzije (mag. Željka Bosnar Salihagić, direktorica)
11.00-11.10   Delo z ranljivimi družbenimi skupinami v okviru Tiflološkega muzeja iz Zagreba – primeri iz prakse (mag. Željka Sušić, muzejska pedagoginja svetovalka)
11.10-11.25   odmor za kavo
2. del – Predstavitev zaključnega elaborata projekta Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam
11.25-11.35   Projekt Dostopnost in njegov pomen za Slovenski etnografski muzej (dr. Bojana Rogelj Škafar, vodja projekta, Slovenski etnografski muzej)
11.35-11.45   Projekt Dostopnost: pregled in realizacija kazalnikov (Eva Rožanc, koordinatorka projekta, Slovenski etnografski muzej)
11.45-12.05   Predstavitev zaključnega elaborata – metodologija in zaključki (Tina Palaić, Slovenski etnografski muzej / Narodni muzej Slovenije; dr. Urša Valič, Slovenski etnografski muzej / Muzej novejše zgodovine Slovenije, urednici zbornika)
12.05-12.15   Nadgradnja spletne strani za dostopnost senzorno oviranih uporabnikov (mag. Gregor Ilaš, Slovenski etnografski muzej)
12.15-12.25   Kopije muzejskih predmetov – pomen taktilnih elementov v SEMu (Eva Rožanc, koordinatorka projekta, Slovenski etnografski muzej)
12.25-12.35   Predstavitev promocijskega filma Dostopni za vse (5-7 minut)
12.35-13.00   Diskusija

Nadaljevanje programa v Slovenskem etnografskem muzeju:

Odprtje razstave Dotik preteklosti, razstava kopij muzejskih predmetov
Slovenski etnografski muzej, stalna razstava Med naravo in kulturo, 2. nadstr., Metelkova 2, Ljubljana
sreda, 18. november 2015, ob 16h

Del projekta so bila tudi izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin ter možnosti za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk. Razvijali in izvajali so se novi pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. Projekt je v muzejsko delo vključil tudi študente iz ranljivih skupin.

Ogled vabila

Vstop prost


 

Dostopnost LOGOESS

Deli