Slovenski etnografski muzej

Dostopnost

OSEBE S POSEBNIMI POTREBAMI IMAJO PROST VSTOP

KONTAKT
tel: 00386 (0) 1 3008 745
e-mail: etnomuz@etno-muzej.si
Vse razstave v SEM si je mogoče ogledati z invalidskimi vozički

Slovenski etnografski muzej omogoča dostop kulturne dediščine najširšemu občinstvu. 

Pri izvajanju programskih vsebin skrbi za njihovo najširšo dostopnost. Z željo po vključevanju pripadnikov ranljivih družbenih skupin v muzejsko delo je muzej razvil projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam.

Fizični dostop

Vstop v razstavno hišo z invalidskim vozičkom

Prost vstop

Osebe s posebnimi potrebami imajo v Slovenski etnografski muzej prost vstop.

Javni prevoz

Slovenski etnografski muzej je v neposredni bližni glavne avtobusne in železniške postaje. V njegovo bližino (postajališče Friškovec na Masarykovi ulici) pripeljejo mestni avtobusi št. 2, 9, 12, 25, 27 B, 27 NS.

Parkiranje

Parkiranje je omogočeno na obeh straneh Metelkove ulice v neposredni bližini muzeja. 300 m od muzeja je parkirna hiša Metelkova, ki ima 750 parkirnih mest. Cena parkiranja je 1,4 € na uro. 

Dostop gibalno oviranim

Gibalno ovirani imajo dostop do razstavne in upravne hiše, ki sta opremljeni z dvigali.

Toaletni prostori

Toaletni prostori, primerno urejeni za invalide, so tako v upravni kot razstavni hiši.

Pripomočki za ranljive skupine

Lupe za slabovidne osebe

Povečevalne lupe, namenjene slabovidnim obiskovalcem, so na voljo in izposojo na recepciji muzeja.

Mobilna indukcijska zanka

Na voljo je prenosna slušna zanka (FM SISTEM).

Avdio vodiči

Obiskovalcem so na voljo avdio vodiči po razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Besedila za avdio vodiče je pripravila Sonja Kogej Rus.

Avdio opisi

Razstava Dotik preteklosti - kopije muzejskih predmetov je opremljena tudi z avdio opisi predmetov.

Video vsebine v slovenskem znakovnem jeziku

Razstava Dotik preteklosti - kopije muzejskih predmetov je opremljena z video vsebinami v slovenskem v znakovnem jeziku.

Tipne karte za orientacijo v prostoru, namenjene slepim in slabovidnim osebam

Pri dvigalu je na voljo tudi taktilni tloris razstavnih prostorov

Za lažjo orientacijo v prostoru so slepim in slabovidnim obiskovalcem na voljo taktilni tlorisi razstavnih prostorov. Namenjeni so orientaciji in mobilnosti v muzeju, poleg tega pa dajejo osnovne informacije o lokaciji razstavljenih predmetov. Usmerjajo k najbližjim potem do izhoda v primeru alarmov ali do sanitarij. Tipni tlorisi so barvni in so v pomoči slabovidnim osebam ter vsem drugim obiskovalcem muzeja.

Trije prenosni tlorisi so navoljo v recepciji muzeja, trije so pritrjeni pri vratih dvigala (na desni strani) v pritličju, v 2. in 3. nadstropju.

Kopije muzejskih predmetov

Taktilni ogled kopij muzejskih predmetov

Z namenom kakovostnejše reprezentacije raznolikosti muzejske zbirke in dediščine je Slovenski etnografski muzej izdelal tudi kopije muzejskih predmetov, namenjene taktilnemu ogledu. Kopije dopolnjujejo obstoječo stalno razstavo Med naravo in kulturo ter so ustrezno umeščene v razstavni prostor. Pri umestitvi je SEM upošteval višinska priporočila informacijskih tabel in pultov ter poskrbel za ustrezno talno označitev poti od kopije do kopije. Le-te so opremljene z avdio deskripcijo v več različnih jezikih, krajšim besedilom za slabovidne v povečani pisavi in avdio tolmačem znakovnega jezika. Ob kopijah je bila pripravljena tudi dvojezična publikacija (slovenska in angleška) z naslovom Dotik preteklosti, ki opisuje posamezne kopije in namen taktilnih elementov v muzeju. Prav tako pa bo brošura na voljo tudi v Braillovi pisavi.

Več o projektu Kopije muzejskih predmetov

O projektu Dostopnost

Slovenski etnografski muzej (SEM) je v obdobju 2013-2015 izvajal projekt »Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam«, ki sta ga financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije. Poglavitni cilj projekta je bil za muzejsko delo usposobiti devet pripadnikov ranljivih skupin. Poleg SEM-a so se pripravniki usposabljali še v Muzeju novejše zgodovine Slovenije, Narodnem muzeju Slovenije, Narodni galeriji, Prirodoslovnem muzeju Slovenije, Slovenskem gledališkem inštitutu in Tehniškem muzeju Slovenije.

V okviru projekta je bila povečana tehnična dostopnost muzejskih prostorov. SEM je bil dopolnjen z indukcijskimi zankami, tipnimi kartami, izdelale so se replike nekaterih muzejskih predmetov, hkrati pa še nadgradila muzejska spletna stran. Del projekta so bila tudi izobraževanja za funkcionalno uporabo novih tehnologij, interneta in pridobitev znanja s področja managementa kulturnih vsebin ter možnosti za vzpostavitev pogojev za delo invalidov in izboljšanje fizične dostopnosti do muzejskih zbirk. Razvijali in izvajali so se novi pedagoški in andragoški programi, ki povečujejo dostopnost muzejskih vsebin ter privabljajo nove obiskovalce v slovenske muzeje. Projekt je v muzejsko delo vključil tudi študente iz ranljivih skupin.

Več o projektu si lahko preberete na spletni strani http://www.dostopnost.eu/

Spletna stran muzeja

Spletna stran muzeja v kar največji meri upošteva Smernice za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.0).
Za dodatne informacije o spletni dostopnosti ali morebitnih težavah pokličite 01 3008765 ali pošljite e-pošto na gregor.ilas@etno-muzej.si.

Dodatne informacije

Za vse dodatne informacije nas kontaktirajte preko e-pošte etnomuz@etno-muzej.si ali pa pokličite na (00386) 01 3008 745 (recepcija razstavne hiše od torka do nedelje med 10.00 in 18.00).

Deli