Slovenski etnografski muzej

Organi muzeja

Svet Slovenskega etnografskega muzeja in Strokovni svet Slovenskega etnografskega muzeja

Svet Slovenskega etnografskega muzeja

Svet Slovenskega etnografskega muzeja
Na osnovi 17. člena sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list Republike Slovenije, št. 11, 13.02.2009), sestavlja Svet 5 članov in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Repubilke Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.

Svet Slovenskega etnografskega muzeja sestavljajo (mandat članov traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta, 18. 1. 2018):

 

 • dr. Špela Hudnik, predsednica
 • Marinka Čekeliš, namestnica predsednice
 • mag. Manica Habjanič Gaberšek, članica
 • Sonja Kogej Rus, članica
 • Betka Pajnič, članica


Strokovni svet Slovenskega etnografskega muzeja

Na osnovi 19. člena novega sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list Republike Slovenije, št. 60, 22.6.2003), sestavlja Strokovni svet 6 članov in sicer: dva člana Strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, eden pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen, enega člana Strokovnega sveta predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, po enega člana predlagajo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, enega člana predlaga SAZU (ISN ZRC), enega člana predlagata Slovensko etnološko društvo in Skupnost muzejev Slovenije.

Strokovni svet Slovenskega etnografskega muzeja sestavljajo (mandat članov traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Strokovnega sveta, 02. 07. 2020):

 • Alenka Černelič Krošelj, predsednica
 • dr. Marko Frelih, podpredsednik
 • mag. Ana Motnikar, članica
 • doc. dr. Klen Čopič Pucihar, član
 • doc.  dr. Saša Poljak Istenič, članica
 • Izr. prof. dr. Jože Hudales, član
Deli