Slovenski etnografski muzej

Flancanje

Od 
25. marec 2004
Do 
18. maj 2004

25. marec - 18. maj 2004

Projekt Slovenskega centra za ustno zgodovino


S projektom Flancanje se Slovenski center za ustno zgodovino prvič predstavlja širši javnosti. Obiskovalci lahko na razstavi opazujejo rast semen v več kot 90-ih posodah, zasejanih 25. marca ob odprtju razstave. Flance, ki bodo zrasle iz teh semen, bodo razdeljene na mednarodni dan muzejev, 18. maja 2004.

Flančn`k je prispodoba za multidisciplinarni pristop ustne zgodovine, ki ni skrita “za plotom” ene same vede, ampak uspeva na “vrtičkih” različnih znanosti. Pomembna pa je tudi sama simbolika izmenjave flanc, v smislu izmenjave znanja in izkušenj, ki je tako kot za kvaliteto življenja posamezne skupnosti, nujna tudi za kakovostno znanstveno-raziskovalno delo. Vzgajanje flanc iz semena, izmenjava flanc in gojenje rastlin ima za druľbo podoben pomen kot ustno - od obeh je odvisno v prvem primeru fizično, v drugem pa duhovno preživetje neke skupnosti.

Ustna zgodovina je ena mlajših znanstvenih (pod)disciplin, obenem pa velja za najstarejšo obliko zgodovine. Ustno izročilo oziroma ustni prenos informacij iz generacije na generacijo je bil namreč vse do odkritja pisave edini vir nujno potrebnih znanj, ki jih je družba potrebovala za svoj obstoj, pa naj je šlo za praktična znanja ali za različna družbena pravila, navade, šege, mitologije oziroma vse, kar povezuje in osmišlja neko družbo.

Deli