Slovenski etnografski muzej

Pisane kraslice

pirhi z Moravske
Od 
1. april 1999
Do 
16. maj 1999

V SEM odpiramo gostujočo razstavo kraslic, t.j. pirhov oz. pisanic, dela kulturne dediščine češke pokrajine Moravske.

Razstava z naslovom Pisane kraslice - pirhi z Moravske prikazuje pomen pirhov in njihovo vlogo pri različnih šegah, izbor približno 500 pirhov iz bogate zbirke okrog 7.000 kraslic (pisanic) Etnografskega inštituta Moravskega pokrajinskega muzeja v Brnu pa ponazarja razvoj motivike in različne tehnike krašenja (risanje vzorcev s čebeljim voskom, jedkanje, praskanje, uporaba različnih aplikacij). Razstavo je pripravila dr. Eva Večerkova - kustodinja postavitve v SEM je Bojana Rogelj Škafar - sodi pa v okvir kulturnega sodelovanja med državama (na podlagi sporazuma o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti v obdobju med letoma 1998 in 2002 med vladama Slovenije in Češke).

"Odprtje razstave smo umestili v velikonočni čas, da bi z njo veselo, pisano stopili v pomlad. Ob moravskih kraslicah bodo lahko slovenski obiskovalci razstave - poleg tega, da jih bodo občudovali - primerjalno premišljali o domačih pisanicah, o velikonočnih pirhih; še o eni kulturni sestavini, ki priča tako o podobnostih in razlikah, o civilizacijskih vezeh in ločnicah." Iz besedila vodnika po razstavi Inje Smerdel

Deli