Slovenski etnografski muzej

Aktualni projekti

Projekt PAGODE , ki ga v okviru instrumenta za povezovanje Evrope CEF sofinancira Evropska unija, se ukvarja s predstavljanjem ter digitalizacijo kitajske kulturne dediščine v Evropi. Osredotoča se...
Reciklaža nogavic (foto: Zala Hrastar)
Raziskovanje zgodovine nogavičarstva poteka v okviru programa ŠIPK - Študentski inovativni projekti za družbeno korist, ki povezuje visokošolske zavode z negospodarskimi organizacijami. Financira ga...
Etnografski in muzeji svetovnih kultur kot prostori skrbi
Nov evropski projekt v Slovenskem etnografskem muzeju Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care je nov evropski projekt, v katerem sodeluje Slovenski etnografski muzej...
Projekt Trade Knowledge
Projekt Trade Knowledge je iz programa Evropske unije Erasmus+ financiran projekt, pri katerem partnerji stremijo k deljenju in širjenju dobrih praks in neformalnih metod učenja za krepitev...
Koze s svojm lastnikom, Robidišče. Foto B. Orel, 1951.
Slovenski etnografski muzej je z Biotehniško fakulteto, Oddelkom za zoologijo, vključen v projekt ARRS J4-1768 Ogrožene slovenske pasme drobnice kot genetski vir za študije molekularnih posledic...
Predmet iz zbrike SEM
Slovenski etnografski muzej partnersko sodeluje pri projektu »VZHODNOAZIJSKE ZBIRKE V SLOVENIJI: Vpetost slovenskega prostora v globalno izmenjavo predmetov in idej z Vzhodno Azijo« Oddelka za...
Analiza panjske končnice z ramanskim mikroskopom (foto: arhiv Raziskovalnega inštituta CK ZVKDS) 
Kot pridruženi deležnik sodeluje Slovenski etnografski muzej tudi pri evropskem projektu InnoRenew CoE , ki ga koordinira Univerza na Primorskem (UP). V sklopu tega projekta sodelujemo pri zagonskem...
Slike iz Indije
Slovenski etnografski muzej partnersko sodeluje pri projektu ZRC SAZU z naslovom »Slovenske misijonarke v Indiji: pozabljeno poglavje v medkulturnih odnosih« s pripravo razstave o slovenskih...
Simbolična fotografija. Foto: Nena Židov, 2017.
SEM sodeluje pri temeljnem raziskovalnem programu Slovenske identitete v kontekstu evropskega in globalnega prostora , ki ga financira ARRS (šifra P5-0174 , P6-0187) . Program izvaja Oddelek za...
Animacija projekta
Slovenski etnografski muzej (kustodiat za etnološke zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije) se je 2. marca 2012 priključil projektu ASEMUS (Asia – Europe Museum network: https://culture360.asef.org/...
Deli