Subscribe to RSS - Ljubljana
sreda 20. stoletja
Večja butara iz vijoličastega, naravnega in modrega oblanja, vejic smreke in bora ter listov...
1873(8)
panjska končnica
Spodnji del končnice manjka.. Levo ob krojaču, ki drži v levici vatel, je v višini pasu letnica...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “IIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
panjska končnica
Ležeča figura pod drevesi. Končnico je muzeju leta 1915 prodal F. Ravenegg iz Šiške.
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
1891
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1861
panjska končnica
Lisica brije lovca. Prizor iz motivnega skupine “narobe svet”: živali nastopajo v človeških vlogah...
1868
panjska končnica
Značilno trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na baročen način oblečenega v tekstilno...
1836
panjska končnica
Številka “2.” sredi končnice kaže, da gre za sličico iz pripovedne serije na več končnicah. Delo v...
Na razglednici je Marijin trg s prešernovim spomenikom in frančiškansko cerkvijo. Med leti 1928 in...
Na razglednici je Tromostovje s frančiškansko cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Gre za upodobitev naselja Althofen nad dolino Krke, južno od Brež na Koroškem; način upodobitve...
1843?
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
sreda 20. stoletja
Ljubljanska butara iz rdečega, modrega in naravnega oblanja in vejic ciprese z 'glavico'...
panjska končnica
Pomen upodobitve ni ugotovljen. Upodobljen je starejši moški, ki nosi turban ali rugovsko mrliško...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VI. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VIIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “II. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
1857
panjska končnica
Inv. št. 2452; 15,5 x 32,5 cm; z letnico 1857; končnico je muzeju podaril Fr. Borštnik, Ljubljana...
1884
panjska končnica
Zdi se, da ima koš zgoraj pokrov in da je upodobljenec v popotni in ne delovni obleki: najbrž je...
1886
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
1886
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
panjska končnica
Dekle s cvetlico.
Na razglednici je panorama z Gradu proti Viču. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Trg Tabor in Sokolski dom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Rožne doline in Glinc. V ozadju Viška cerkev. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Marijin trg (starejši posnetek). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama iz Bellevue-a. Med leti 1928 in 1947.
Vižmarje. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Masarykova cesta z Bavarskim dvorom v ozadju. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Nebotičnika proti Univerzi. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Turjaški trg (danes Novi trg). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Glavna pošta in hotel Slon pred obnovo (in novogradnjo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je frančiškansko Tromostovje pozimi ponoči. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Tavčarjeva ulica s sodnijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad (vidi se kupola na strehi glavne pošte). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je notranjost Magistrata. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Bellevue-a proti Pivovarni Union. Med leti 1928 in 1947.
Studenec. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici so zimski nočni posnetki (3x Tromostovje, vhod hotela Union). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Stolnica. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Realka na Vegovi ulici. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je sestavljenka 5-tih fotografij: - panorama na Kongresni trg, - Zmajski most, - 3x...
Na razglednici je panorama z grajskega hriba proti Šmarni gori (starejši posnetek). Med leti 1928...
Na razglednici je Kongresni trg s stavbo Filharmonije in Ljubljanskim gradom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je gledališče Drama. V ozadju se vidi Nemška hiša ob Gregorčičevi ulici. Med leti...
Na razglednici je Ljubljanski grad z Marijinega trga - pogled tudi na tramvaj in Kresijo. Med leti...
Na razglednici je panorama Krakova (Zoisova hiša, cerkev Sv.Jakoba) Med leti 1928 in 1947.
sreda 20. stoletja
Večja butara iz naravnega, modrega in rdečega oblanja in vejic ciprese z 'glavico' iz...
630:LJU;F-0047407
Zimsko jutro ob Gradaščici. V: album II, 1925-1940.
630:LJU;F-0047334
Joža Kozak, ko je živel na Valvasorjevem trgu, med leti 1926 in 1928. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047333
Joža Kozak, ko je živel na Valvasorjevem trgu, med leti 1926 in 1928. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047331
Hčerka Jože Kozaka pri obhajilu, po letu 1930. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047328
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1927
630:LJU;F-0047327
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1927
630:LJU;F-0047326
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1927
630:LJU;F-0047325
Portret Jože Kozaka. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047324
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047323
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047322
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047335
Joža Kozak, ko je živel na Valvasorjevem trgu, med leti 1926 in 1928. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047336
Joža Kozak pri branju in poslušanju radia, okoli leta 1926. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047406
Nedelja pred stolnico. Praznično oblečeni ljudje vstopajo v cerkev. V: album II, 1925-1940.
01.01.1952
630:LJU;F-0047385
Po maturi, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047384
Matura, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047383
Matura, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047382
Matura, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1952
630:LJU;F-0047381
Skupinska fotografija profesorskega zbora, leto 1952. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1972
630:LJU;F-0047380
Risba Jože Kozaka, ob 40-letnici 8.b razreda, avtor: Nikolaj Omersa. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1933
630:LJU;F-0047379
Učiteljski zbor profesorjev I. realne gimnazije leta 1933. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1928
630:LJU;F-0047338
Učiteljski zbor višje realke leta 1928. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1934
630:LJU;F-0047337
Učiteljski zbor I. realne gimnazije, leto 1934. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047321
Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047320
Valvazorjev trg, leto 1925, Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
sreda 20. stoletja
Butara iz modrega, rdečega in naravnega oblanja ter vejic ciprese. Oblanci so zviti v 'polžke...
sreda 20. stoletja
Butara iz rdečega, modrega in naravnega oblanja ter vejic ciprese z glavico iz vejic ciprese (...
sreda 20. stoletja
Butara iz rumenega, modrega, naravnega in rdečega oblanja ter vejic ciprese z 'glavico'...
sreda 20. stoletja
Večja butara iz naravnega, modrega in rdečega oblanja in vejic ciprese z 'glavico' iz...
sreda 20. stoletja
Večja butara iz vijoličastega, naravnega in modrega oblanja, vejic smreke in bora ter listov...
sreda 20. stoletja
Ljubljanska butara iz rdečega, modrega in naravnega oblanja in vejic ciprese z 'glavico'...
sreda 20. stoletja
Ljubljanska butara iz naravnega, modrega in rdečega oblanja in vejic ciprese z 'glavico'...
sreda 20. stoletja
Butara iz rdečega, modrega in naravnega oblanja z 'glavico' iz naravnega oblanja. Oblanci...
sreda 20. stoletja
Butara iz modrega, rdečega in naravnega oblanja ter vejic ciprese. Oblanci so zviti v 'polžke...
sreda 20. stoletja
Butara iz rdečega, modrega in naravnega oblanja ter vejic ciprese z glavico iz vejic ciprese (...
sreda 20. stoletja
Butara iz rdečega, modrega in naravnega oblanja z 'glavico' iz naravnega oblanja. Oblanci...
22.07.1910
630:LJU;F-0047185
Joža Kozak, rojen leta 1895, na domačem vrtu na Sv. Petra cesti 64 v Ljubljani. V: album I, dijaško...
01.01.1925
630:LJU;F-0047319
Valvazorjev trg, leto 1925, Kozakova hči. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1925
630:LJU;F-0047318
Valvazorjev trg, leto 1925, Kozakova hči v otroški posteljici. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047317
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047316
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047315
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
630:LJU;F-0047314
Telovadni nastopi 1921 - 1924. V: album I, povojno obdobje.
01.06.1914
630:LJU;F-0047191
Maturanti na učiteljišču 1914. V: album I, dijaško obdobje.
01.06.1914
630:LJU;F-0047190
Pirc-Sršen-Petje-Štrukelj, dijaki, sošolci na učiteljišču. V album I, dijaško obdobje.
01.06.1914
630:LJU;F-0047189
Maturanti na učiteljišču 1914. V: album I, dijaško obdobje.
01.05.1912
630:LJU;F-0047187
Mladenič s konjem. V: album I, dijaško obdobje.
sreda 20. stoletja
Butara iz rumenega, modrega, naravnega in rdečega oblanja ter vejic ciprese z 'glavico'...
Črnuče pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik brez Slavije z gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nunska cerkev s šolo in nunskim vrtom posneto z Gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama pred gradnjo Slavije. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
2.9.1941
Na razglednici je Ljubljanski grad z Nebotičnika. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Most z Gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad z Nebotičnika. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z gradu proti Resljevi cesti (v ozadju nova gimnazija za Bežigradom)...
Na razglednici so Dukičevi bloki. V ozadju je Klasična gimnazija (danes Osnovna šola Prežihov...
Na razglednici je Št. Jakobski trg pod gradom. Med leti 1928 in 1947.
1.1.1939
Na razglednici je panorama s Šmarno goro. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Magistrat pred prvo svetovno vojno. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je stopnišče v Magistratu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama s Šmarno goro (pred gradnjo palače Slavija). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik in grad (brez Slavije). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je frančiškansko Tromostovje ponoči. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama s Tivolskega gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pogled na Ljubljansko barje. Med leti 1928 in 1947.
31.1.1945
Na razglednici je cerkvica v Dragi. (31.1.1945)
Na razglednici je stavba Glavne carinarnice. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pogled z Novega trga na Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je kombinacija iz štirih razglednic: - Ljubljanski grad - Spomenik Nepoleonove...
Črnuče pri Ljubljani. Na razglednici tamkajšnji transformator. Med leti 1928 in 1947.
Glince pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je grajski stolp, fotografiran s poti ob zunanji strani obzidja. Med leti 1928 in...
Na razglednici je park Tivoli, v ozadju Ljubljanski grad.
27.8.1941
Na razglednici je Aleksandrova cesta, t.j. ljubljanska promenada. Danes je to Cankarjeva cesta. (27...
Na razglednici je Zmajski most. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pročelje frančiškanske cerkve. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pot na Rožnik (med gradnjo Kolmannovega gradu). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Kongresni trg z lekarno Bahovec in Nunsko cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama s Stolnico fotografirano s poti na grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Robbov vodnjak pred Magistratom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je pogled z Marijinega trga na Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Centra (Nebotičnik s Slavijo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je semeniški portal na Pogačarjevem trgu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Kongresni trg fotografiran iz stavbe Filharmonije. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Vodnikov trg, stolnica in škofija. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Barja proti Kamniškim planinam. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je park Tivoli. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je cerkev Sv.Jožefa. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Šiške iz gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Mestni trg z magistratom, Robbovim vodnjakom in Stolnico v ozadju. Med leti 1928...
Na razglednici je panorama s Stolnico. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je stavba Opere. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Plečnikov vhodni portal na Žalah. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z Gradu proti Šmarni gori. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je vodomet v Tivoliju. Med leti 1928 in 1947.
1.9.1941
Na razglednici je Mestni trg s tramvajem in Robbovim vodnjakom, v ozadju stolnica. Med leti 1928 in...
Ljubljana. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik in Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je zgradba Kresije, v ozadju Ljubljanski grad. Med leti 1928 in 1947.
Zalog pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama iz Tivolija na Ljubljanski grad in Nebotičnik pred gradnjo Slavije. Med...
Na razglednici je panorama z gradu vzdolž Resljeve ceste. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Palača velikega župana (vladna palača na Prešernovi cesti - prej Bleiweisovi)...
Na razglednici je panorama iz Gradu proti Centru (pred gradnjo Nebotičnika). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Gosposvetska cesta z Delavskim domom v ozadju. Desno je Kavarna Evropa. Med leti...
Na razglednici je Bohoričeva cesta na Vodmatu. V ozadju se vidi vogal infekcijske klinike. Med leti...
Na razglednici je Marijin trg. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik z Meyerjevo hišo z gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama proti Mirju s Srednjo in visoko tehnično šolo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je kavarna Zvezda. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Vodnikov trg. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je skladišče Ant. Krisper Coloniale na Bavarskem dvoru. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Pražakova ulica. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik s prizidkom. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Vilharjeva cesta. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Šelenburgova ulica proti Nebotičniku (s Slavijo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Rožne doline z Rožnika. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je zgradba ljubljanske Opere. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama proti Šmarni gori (starejši posnetek). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Marijin trg (s frančiškansko cerkvijo). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Kongresni trg z Nunsko cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik in grad (brez Slavije). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Frančiškansko tromostovje. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Marijin trg ponoči. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je vodomet v Tivoliju. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Masarykova cesta s hotelom Miklič in železniško postajo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je stavba Glavnega kolodvora na Masarykovi cesti. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Zmajski most. Med leti 1928 in 1947.
Ljubljana, ženska bolnica. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je notranjost verande restavracije Zvezda na Kongresnem trgu. Med leti 1928 in 1947.
Ježica pri Ljubljani. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Zgornje Šiške s Plečnikovo cerkvijo. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama z gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Nebotičnik iz Štefanove ulice. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je večerna silhueta kipov na trgu Sv.Jakoba. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Zmajski most. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Pravoslavna cerkev. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama Poljan in Most z Gradu. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Miklošičeva cesta (črpalka pred hotelom Union). Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je Mayerjeva hiša. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je gostilna na Rožniku. V ozadju cerkvica na Rožniku. Med leti 1928 in 1947. Založil...
Na razglednici je panorama s Kamniškimi Alpami in Baragovim semeniščem. Med leti 1928 in 1947.
Na razglednici je panorama pred gradnjo Nebotičnika. Med leti 1928 in 1947.
F0019334
Portret ženske, konec 19. stoletja. Foto: Emil Dzimski, Ljubljana.
1.1.1893
F0014900
Marija Spreitzer, roj. Krašna s sinom Johanom (Jankom ali Žankom) leta 1893. Mož je bil umetni...
F0014899
Marija Spreitzer, roj. Krašna, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto:...
F0012611
Vsakdanja noša, Ljubljana pred 2. sv.vojno.
F0012610
Vsakdanja noša, Ljubljana pred 2. sv.vojno.
1.1.1895
F0011107
Potres v Ljubljani 1895.
1.1.1910
F0011070
Noša iz ljubljanske okolice za posebne priložnosti (procesije, birmo). Okoli l. 1910. Foto: Avgust...
F0008663
Ženska pražnja noša 20. stoletja. Fotografirano v ateljeju Julius Müller, Ljubljana.
F0003683
Ženski portret, 20. st. Foto: Julius Müller, Ljubljana.
F0002203
Tovarna Bonač, Ljubljana.
F0014901
Marija Spreitzer, mož je bil umetni kovač v Ljubljani, ona gostilničarska hči. Foto: Atelier Landau...
1.1.1890
F0014902
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na fotografiji še kot...
F0019327
Otroška noša pred prvo vojno. Foto: Ludvik Krema, Sv. Petra cesta 27, Ljubljana.
F0019325
Pražnja noša pred prvo vojno v Hradeckijeva vasi.
1.1.1890
F0019324
Ljubljanska noša na prelomu stoletja. Sedeča figura morda hišna pomočnica (v črni noši s pečo na...
1.1.1930
F0015046
Lastnica šiviljskega salona Ana Petrič (v sredi) s sestro, 30. leta 20. stoletja.
1.1.1910
F0015045
Hčerka železniškega uradnika, okrog 1910.
1.1.1949
F0015044
Nevesta iz Ljubljane, ki se je poročila v Bečej. Obleko je naredila Ana Petrič v svojem salonu na...
1.1.1935
F0015042
Plesna obleka za Anko Verbičevo (trgovčeva hči) za sezono 1935/36. Izdelek salona Ane Petrič.
F0014905
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
1.1.1914
F0014904
Marija Krašna, roj. 1976, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju, na...
F0014903
Marija Krašna, poročena Spreitzer, gostilniška hči iz gostilne pri Tišlerju. Foto: Davorin Rovšek,...
F0001187
Štiri fotografije hiš.
F0001184
Ljubljana, Krakovska ulica.
01.01.1934
V-8142
Novozgrajeni Dukičevi bloki leta 1934.
01.01.1940
V-8141
Gradnja Plečnikove tržnice leta 1940.
01.01.1932
V-8140
Gradnja ljubljanskega nebotičnika leta 1932.
01.01.1934
V-8139
Gradnja tramvajske proge na Čopovi ulici leta 1934.
01.01.1937
V-8138
Začetek gradnje Narodne in univerzitetne knjižnice leta 1937.
01.01.1934
V-8123
Telovska procesija leta 1934 na Prešernovem trgu v Ljubljani.
V-8119
Cerkev Marije Pomočnice na Rakovniku, zgrajena samo do višine korov, pred letom 1924, ko sta bila...
28.06.1935
V-8118
II. evharistični kongres na Plečnikovem štadionu v Ljubljani leta 1935. V treh dneh se je v...
01.01.1934
V-8143
Betoniranje struge Ljubljanice leta 1934.
01.01.1934
V-8144
Asfaltiranje Bleiweisove (današnje Prešernove) ceste leta 1934.
SEM:;F-0004388
Sprevod. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
09.06.1945
SEM:;F-0004383
Kongres SPZZ. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade Slovenije.
09.05.1945
SEM:;F-0004370
Proslava osvobojenja v Ljubljani. Zbirka: Foto oddelek Tiskovnega urada pri predsedstvu vlade...
01.01.1939
V-8150
Gradnja palače Slavija (danes MNZ) leta 1939.
01.01.1939
V-8149
Gradnja Plečnikovih Žal leta 1939.
01.01.1939
V-8148
Gradnja Baragovega semenišča (danes Akademski kolegij) leta 1939.
01.01.1937
V-8146
Rušenje starega Hotela Slon leta 1937.
14.3.1916
F0033510
Portret 6 mesečnega dečka (napis na zadnji strani) .
01.01.1938
Kopalci na kopališču Ilirija.
31.5.1958
F0041958
Ljubljanski centralni štadion; tek na 3000 m z zaprekami - Tratnik Lojze in Jovanović M.
31.5.1958
F0041957
Ljubljanski centralni štadion; v sredini A. Alimpijević z madžarskima atletoma.
1.6.1958
F0041955
Ljubljanski centralni štadion; dvoboj reprezentanc Jugoslavija - Madžarska; tek na 200 m.
31.5.1958
F0041953
Ljubljanski centralni štadion; reprezentanca Jugoslavije, na čelu Ivan Gubijan.
31.5.1958
F0041951
Ljubljanski centralni štadion; tekači na 1500 m - levo Simo Važič (Jugoslavija) in Joško Murat (...