Subscribe to RSS - SI
panjska končnica
Številka bržčas pomeni prvenstvo ali nekaj podobnega; številke panjev navadno niso imenitneje...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Motiv Kristusa v grobu v obliki votline. Stražita ga vojaka, ki stojita levo in desno od groba...
panjska končnica
Številka “1.” je poznejša kot slikarija in bržčas pomeni številko panja. Upodobljen je prizor iz...
panjska končnica
Delo delavnice vaškega slikarja in podobarja Gregorja Benedika, rojenega l. 1850 in umrlega 1923...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Upodobitve s tem motivom so prišle na končnice z grafik ali slik na steklo (gl. Gockerell 1991d: 59...
prva polovica 19. stol.
panjska končnica
Luter in Katrca se gostita, hudiča jima godeta. Nastanek ali predloga za ta protiprotestanski...
panjska končnica
Ikonografski tip Marija Pomagaj. Najbrž gre za Marijo z Brezij na Gorenjskem; ostanki naslikane...
1839
panjska končnica
Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
panjska končnica
Levo in desno ob figuralni skupini je reliefno ohranjena deljena letnica 18 48. Upodobitev...
1882
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Najbrž je v ozadju...
panjska končnica
Desno sta upodobljena škof z mitro in plameneči kelih. Ali gre morda za upodobitev legende o sv...
1897
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze; magi z Vzhoda so šli za zvezdo, ki je napovedovala...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Delo Selške delavnice.
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv imenovan “Sv. Rešnje telo”, kar je drugo ime za posvečeno hostijo...
panjska končnica
Upodobljena je stavba poznorenesančnega graščinskega videza; glede na zunanjščino, ki kaže realno...
panjska končnica
V inventarni knjigi SEM je motiv označen kot “Pot v tempelj”; mišljena je pot sv. Marije, sv...
1891
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da je bila svetnica redovnica, ki je z molitvijo pregnala miši in podgane; te...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VI. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
panjska končnica
Ob svetniku (okrog glave ima obstret!) prhutajo kar štiri ptice, kar kaže, da je mišljen sv...
1853
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1882
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: v Cezareji Kristus podeli oblast z besedami: “Ti so...
1900
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da so sv. Matiji apostolu s sekiro odsekali glavo; zato je njegov...
panjska končnica
Šestilna rozeta; končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
panjska končnica
Poznejša dekoracija, neke vrste čebelarski Quodlibet na končnici, na kateri je prvotna slikarija...
1823 ali 1828
panjska končnica
Pomen upodobitve ni pojasnjen. Upodobitev drevesa brez dodatnega simbolnega ali podobnega pomena bi...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Za lisico in vse, ki ne marajo lovstva, močno zabaven prizor, ki je morda celo ilustracija...
panjska končnica
Dva spodnja fragmenta končnic; oba dela je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega. Na enem...
1894
panjska končnica
Upodobljen je prizor iz legende, ko ima sv. Frančišek v samoti po štiridesetdnevnem postu vizijo...
panjska končnica
Desno spodaj je slabo ohranjena letnica 1878. Prizor trpljenja svetnika, ki velja za prvega...
1831
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: ko je bila v Kanaanu lakota, je poslal Jakob deset...
1874
panjska končnica
Upodobljena je reka pred mlinom; na njenem robu ležečega moškega v civilni obleki, najbrž starca,...
1911
panjska končnica
Levo in desno ob žrelu za izletavanje čebel je deljena letnica 19 11. V inv. knjigi je zapis, da je...
1866?
panjska končnica
Med končničnim žrelom in konjem so ostanki letnice. Z gotovostjo beremo prvi dve številki 18,...
panjska končnica
Krojači bežijo pred polžem. Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na...
panjska končnica
Ena izmed serije upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo...
1848
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1847
panjska končnica
Upodobitev iz motivne družine “narobe svet”: živali so v človeških vlogah in hodijo po dveh nogah,...
1861
panjska končnica
Svetnik reže svoj plašč, da ga bo pol dal klečečemu beraču. Upodobljen je prizor iz svetniške...
1819
panjska končnica
Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi ustnega slovstva. Že pred spopadom je imel Pegam levo...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti Jezusa v reki...
1868
panjska končnica
Florijan je vojaško opravljen, na glavi ima čelado, v levici vojaško zastavo, v desnici pa golido,...
zadnja tretjina 19. stoletja, začetek 20. stoletja
panjska končnica
Godba pred peklom. Motiv je soroden pripovedim oziroma pesmim o godcu pred peklom, ki so najbrž...
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “VIIII. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica...
konec 18. ali začetek 19. stoletja
panjska končnica
Prizor še ni pojasnjen. Moški ima na glavi dvorogeljnik neke uniforme; časovno sodi to pokrivalo v...
panjska končnica
Peta postaja križevega pota; Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Ena izmed serije upodobitev...
1897
panjska končnica
Spodaj levo in desno v osrednji upodobitvi je deljena, slabo ohranjena letnica 18 97; najdišče ni...
panjska končnica
Pomen upodobitve ni ugotovljen. Upodobljen je starejši moški, ki nosi turban ali rugovsko mrliško...
01.01.1927
SEM;F-0001623
Družina pred hišo v neznanem naselju. Fotografirano v letu 1927.
139. d = 11,1 cm / v = 9 cm / g = 1 cm Model teleg z gožinim sedežem in gožjo iz rafije, neznanega...
138. š = 10 cm / v = 13,5 cm / g = 0,8 cm Model enojnega jarma s kleščasto kambo, neznanega...
137. d = 26,5 cm / v = 14,5 cm (višina notranjih obvratnih zapor)/ g = 2,8 cm (podvratna zapora 2,4...
116. š = 60,5 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 3 cm / š med odprt. kambe = 11 cm // pr. odprt. za kambo...
115. š = 68 cm / g = 7,5 cm / v ovrat. = 7 cm / š med odprt. kambe = 17 cm // pr. odprt. za kambo...
98. š = 61 cm / g = 8 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 19 cm // pr. odprt. za kambo = 3...
100. š = 54 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 16 cm / š med odprt. kambe = 18 cm // pr. odprt. za kambo =...
1947
124. š = 63 cm / g = 5,7 cm / v ovrat. = 4 cm / š med odprt. kambe = 10 cm // pr. odprt. za kambo...
112. š = 63,5 cm / g = 9 cm / v ovrat. = 6 cm / š med odprt. kambe = 15 cm // pr. odprt. za kambo...
111. š = 66 cm / g = 7 cm / v ovrat. = 10 cm / š med odprt. kambe = 16 cm // pr. odprt. za kambo =...
SEM;F-0001534
Hiša.
01.01.1926
SEM;F-0001576
Hiša, pred njo sedita moški in ženska v vsakdanji noši. Fotografirano v letu 1926.
SEM;F-0001621
Hiša.
SEM;F-0001614
Hiša in cerkev.
SEM;F-0001612
Hiša (gostilna).
01.01.1927
SEM;F-0001604
Hiša. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0001603
Hiši, pred levo ograja.
03.09.1908
SEM;F-0001583
Hiša in gospodarsko poslopje.
01.01.1927
SEM;F-0001577
Hiša ob cesti z ograjo. Fotografirano v letu 1927.
sreda 20. stoletja
53. š = cm / g = cm / v ovrat. = cm / š ovrat. = cm // d kambe = cm / gornja odprt. kambe = cm;...
32. d = 188 cm / v sred. dela = 11 cm / g = 10-11,5 cm // v do vrha ovrat. = 8 cm / š med odprt...
1909
8. d = 120 cm / v = 12 cm / g = 6 cm // š poudarjenega dela ovratnikov = 24 cm (med rožiči) / v pri...
6. d = 99 cm / v = 16 cm / š poudarjenega dela ovratnikov = 15,5 cm / v pri vratu = 2 cm // g = 6,5...
1900
20. d = 118,2 cm / v = 7,6 cm / g ižesa na sredi = 4,8 cm // g ožjih skledičastih ovratnikov = 6,2...
630:LJU;F-0047388
Tek na smučeh. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1957
630:LJU;F-0047378
Omizje vojnih dobrovoljcev, leto 1957. V: album I, povojno obdobje.
01.01.1967
630:LJU;F-0047377
Vojni dobrovoljci "Matije Gubca" leta 1967. V: album I, povojno obdobje...
1888
panjska končnica
Vrsta prizorov o začetku človeštva. Vrsta prizorov o začetku človeštva: 1. Bog ustvari Adama in Evo...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze: preroku Elizeju se zaradi pleše posmehujejo dečki iz...
panjska končnica
Replika končnice pod inv. št. 113, ki je tudi opora za datacijo; Komentar: Prizor trpljenja...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: izraelski sodnik in junak Samson na poti sreča...
9. d = 92,5 cm / v = 10 cm / g = 7,5 cm // š ovratnikov (med rožiči) = 21 cm / v pri vratu = 3 cm...
1862
49. d = 119 cm / v srednjega dela = 21,5 cm / g = 6 cm // v do vrha ovratnika = 4 cm / š med...
95. d = 112 cm / v sred. dela = 13,5 cm / g = 7,5 cm // v do vrha ovrat. = 3,5 cm / š med odprt...
94. d = 106 cm / v sred. dela = 14,5 cm / g = 7,5-8 cm // v do vrha ovrat. = 4 cm / š med odprt...
93. d = 105 cm (odlomljen na levi strani; cel najverjetneje 110 cm) / v sred. dela = 16 cm / g = 7,...
79. d = 110 cm / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 4,5 cm (desni vol) in 5 cm...
1917
64. d = 115 cm (okovana konca) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 8 cm // v do vrha ovrat. = 6 cm (levi...
63. d = 100 cm (odlomljen; prej predvidoma dolg 106 cm) / v sred. dela = 20,5 cm / g = 7,5-8 cm //...
najverjetneje druga polovica 19. stoletja
83. d = 103 cm / v sred. dela = 26 cm / g = 7,8 cm // v do vrha ovrat. = 7,5 cm / š med odprt. kamb...
1890
50. d = 106 cm / v sred. dela = 20 cm / g = 7 cm (na sredi) in 8,5 cm (na mestu ovratnikov) // v do...
36. d = 95 cm / v sred. dela = 8 cm; v ovrat. = 10,5 cm / g = 7 cm // v do vrha notr. ovrat. = 1,5...
38. d = 125 cm / v sred. dela = 8,5 cm (skupaj z železnim okovanim delom); v ovrat. = 7,3 cm / g =...
1897
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Očitno gre za končnico moderniziranega (dzierzoniziranega) panja s premičnim satjem, ki sodi v...
panjska končnica
Monogram sv. Marije je nastal kot par Kristusovemu monogramu; njemu ustrezno so ga imenovali “...
začetek 20. stoletja
panjska končnica
Monogram sv. Marije je nastal kot par Kristusovemu monogramu; njemu ustrezno so ga imenovali “...
sreda ali druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Srce Jezusovo in srce Marijino. Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem...
panjska končnica
Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in trnjevim vencem kot Jezusovega simbola je...
1909
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv označen kot Pot v tempelj; mišljena je pot sv. Marije, sv. Jožefa in...
panjska končnica
Oblačila “biblijskega” tipa kažejo, kjer bi bilo treba iskati pojasnitev motiva; srednja figura je...
1912
panjska končnica
Svetniška legenda pripoveduje, da je v libijsko mesto Silene, v katerem so morali zmaju vsak dan...
panjska končnica
Skrajno levo in desno je deljena letnica 18 67. Ikonografska predstava krvavečega srca s križem in...
1885
panjska končnica
Upodobitve s tem motivom so prišle na koncnice z grafik ali slik na steklo (gl. N. Gockerell, Die...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu nove zaveze: Kristus pove Samarijanki, ki pride k studencu po vodo,...
1884
panjska končnica
Zdi se, da ima koš zgoraj pokrov in da je upodobljenec v popotni in ne delovni obleki: najbrž je...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konj. Inv. št. 7289; 13 x 31,5 cm; končnica je bila najdena pri Andrejcniku v Gornjem Gradu...
1879
panjska končnica
Ena izmed serij upodobitev štirinajstih postaj Kristusovega trpljenja; domnevamo, da gre za idejo o...
panjska končnica
Motiv je nastal na podlagi pripovedi v biblijski starozavezni Tobijevi knjigi: arhangel Rafael...
1905
panjska končnica
Hudič brusi babi jezik. Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti ostrega...
1886
panjska končnica
Legenda pripoveduje, da se je svetnica vračala z božje poti v Rimu v spremstvu enajst tisoč devic,...
panjska končnica
Job na gnoju. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18...
panjska končnica
Skrajno levo in desno spodaj so ostanki deljene letnice 18 87. Prizor je utemeljen v Svetem pismu...
panjska končnica
Desno ob Lambergarjevem vratu so ostanki letnice 1857. Upodobljen je prizor, kot je opisan v pesmi...
1860 (1865)
panjska končnica
Fantastična predstavitev šibkosti, lahkosti krojačev. Motiv sodi v skupino upodobitev, ki...
panjska končnica
Spodnji del končnice manjka; zaradi slabe ohranjenosti je v inventarni knjigi SEM motiv pomotoma...
panjska končnica
Upodobitev tega motiva je bila na grafiki, od koder je najbrž prišla na končnice; sicer pa je bil...
1884
panjska končnica
Golob kot podoba sv. Duha, enega izmed oseb konstrukta sv. Trojice, ki je nastal zaradi težnje...
1834
panjska končnica
Na končnici so levo spodaj ob svetniku ostanki upodobitve vola. Vsak evangelist ima v rokah knjigo...
pred zadnjo četrtino 19. stoletja
panjska končnica
Motiv temelji na paraboli iz Svetega pisma nove zaveze: oče je sinovoma razdelil dedni delež imetja...
panjska končnica
Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti tako ostrega jezika, kot ga imajo...
1843
panjska končnica
Kozel podi krojače. Poklic upodobljencev opredeljujejo naslikani škarje, vatel in likalnik...
1886
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih upodobitev, ki so dramatično prikazovale dogodek, o katerem...
panjska končnica
Prizor je posnet po eni izmed številnih predlog s tem motivom; vsebina temelji na Svetem pismu...
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus gre s tremi apostoli na goro, kjer se...
panjska končnica
Upodobitev je posneta po predlogi. Ta motiv je vsaj v 19. stoletju prišel v slovensko podeželsko...
panjska končnica
Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji locirana na Smledniški...
panjska končnica
Debeluh vozi svoj trebuh. Inv. št. 2378; 14 x 30 cm; najdišče ni znano. Na končnici je motiv samo...
1864
panjska končnica
Končnica z dvema žreloma za izletavanje čebel je rabila dvojnemu panju. Kranjski deželni muzej je...
1877
panjska končnica
Kralj Matjaž. Z napisom “Kral Matiaš”. V tretjinski višini končnice so levo in desno ob mizi...
panjska končnica
Kristusov krst. Motiv je utemeljen na omembah v Svetem pismu nove zaveze: sv. Janez Krstnik krsti...
panjska končnica
Lovec strelja gamsa.
panjska končnica
Upodobitev ne kaže nobenega kmečkega strahu pred demoni zla in gospodarji podzemlja; desnemu pač ni...
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
panjska končnica
Motiv temelji na Svetem pismu stare zaveze; asirski vojvoda Holofern oblega judovsko mesto Betulijo...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Glede na način slikarskega modeliranja , ki ni bil običajen pred sredo 19. stol, najbrž sodi v...
1849
panjska končnica
Mož pelje ženo iz gostilne. Upodobitev je predvsem naperjena zoper žene, ki veseljačijo; zaradi...
1877
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: svetnik kara kralja Heroda zaradi poroke s Herodiado...
1895
panjska končnica
Upodobljenci igrajo na bombardon, klarinet, flavto in trobento (gl. Kumer 1957: 162). V sredini...
1869
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
panjska končnica
Motiv temelji v Svetem pismu stare zaveze: sinovi hebrejskega patriarha Jakoba so morali delati na...
1857
panjska končnica
Sv. Janez Evangelist na otoku Patmosu. Po tradiciji je bil sv. Janez izgnan na Patmos, kjer je...
1846
panjska končnica
Ko je bila barvna plast slikarije že precej uničena, je bila z barvami nespretno obnovljena. Med...
panjska končnica
Prepoznavnost upodobljene živali je precejšnja; zdi se, da je končnici rabila za predlogo kakšna...
1888
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
panjska končnica
Lovec strelja medveda, ki je odnesel panj.
okrog 1915
panjska končnica
V levi marginalni vinjeti je številka meseca VIII, v desni marginalni vinjeti je letnica 1915,...
panjska končnica
Grabljenje in vardevanje sena v kozolec. Glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni slog značilno delo...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Ker je bil sv. Jurij zavetnik vitezov, so najbrž po izkrivljeni logiki enačenja viteštva z...
1813
panjska končnica
Zgornji del končnice manjka. Svetniška legenda pripoveduje, da je sv. Janez blagoslovil in brez...
panjska končnica
Stara in nova noša. Konkretna upodobitev je najbrž motivno izvirna, vsekakor pa je glede na osebni...
1857
panjska končnica
Inv. št. 2452; 15,5 x 32,5 cm; z letnico 1857; končnico je muzeju podaril Fr. Borštnik, Ljubljana...
1891
panjska končnica
Prizor iz pekla.
panjska končnica
Šest stripovsko zasnovanih sličic, označenih s tekočimi številkami. 1: Po pogodbi vzame kmet...
18?
panjska končnica
Smledniška legenda. Prizor iz legende sv. Antona Padovanskega, ki je v gorenjski ustni tradiciji...
1905
panjska končnica
Končnica za dvojni panj. Osrednji stebrič nakazuje navidezno nosilni pomen robnih polbalustrov: gl...
panjska končnica
Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz Voklega.
1900
panjska končnica
Vojaki. Najbrž gre za posnetek ene od številnih poljudnih grafik iz 19. stoletja. Spodaj v sredini...
panjska končnica
Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik čebelarjev vsaj že v poznem 18. stoletju, na...
1886
panjska končnica
V inv. knjigi SEM je motiv označen kot Božja pot; glede na upodobitev Križanega med dvema smrekama...
panjska končnica
Marija z detetom.
1877
panjska končnica
Levo spodaj je oznaka: “II. Š”(tacijon), desno “77.”, ta številka je seveda skrajšana letnica 1877...
1882
panjska končnica
Upodobitev izraža mizoginsko mnenje, da bi ženske ne mogle imeti tako ostrega jezika, kot ga imajo...
panjska končnica
Najbrž ne gre za Martina Krpana, ker so brusi vidno obešeni na tovorni sedli in ker ima tovornik...
1878
panjska končnica
V tretjinski višini končnice desno ob drevesu so ostanki letnice, ki jo beremo 1874 ali 1877. Delo...
panjska končnica
Slikarija je skoraj uničena. V inv. knjigi SEM je opis ”Figuri v krajini” in poskus določitve...
1822
panjska končnica
Upodobitev je označena “Svetnik in godca”. Na Koroškem in Gorenjskem je Job postal zavetnik...
1865
panjska končnica
Velika bela mačja zver in lev. Delo selške delavnice.
panjska končnica
Najbolj navaden Petrov atribut je ključ ali ključa po besedah, s katerimi ga je nagovoril Jezus: “...
panjska končnica
Glede na upodobitve uniform je verjetno upodobljen spopad avstrijskih huzarjev na levi in...
druga polovica 19. ali začetek 20.stoletja
panjska končnica
Konkretna upodobitev je glede na osebni slog značilno delo delavnice vaškega slikarja in podobarja...
1888
panjska končnica
Prizor je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: arhangel Gabrijel sporoči Mariji, da bo spočela od...
1900
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu stare zaveze: prva človeka nista ubogala božje prepovedi in sta...
1878
panjska končnica
Za motiv gl. B. Orel, Boj za hlače, Prispevek k motiviki slovenskih panjskih končnic, v: Slovenski...
1846
panjska končnica
Mož, ki nekaj gnete (?) na mizi, ima zavihana rokava in predpasnik; zato mislimo, da je upodobljen...
1861
panjska končnica
V četrtinski višini končnice so med petelinoma ostanki letnice 1861. Glede na pokrajinsko značilni...
panjska končnica
Od poznega srednjega veka je bil dvoglavi orel heraldični motiv rimsko nemškega cesarstva; od leta...
1882
panjska končnica
Prizor trplejnja svetnika, ki velja za prvega krščanskega mučenika, temelji na svetopisemski...
med 1840 in 1891
panjska končnica
Značilna trikotniška figura razodeva upodobitev kipa, na enkratni baročni način oblečenega v...
1846
panjska končnica
Upodobitev arhangela, varuha Hebrejcev, ki postane v krščanski ikonografiji svetnik zmagovalec nad...
1875
panjska končnica
Ikonografski motiv lebdečega Kristusa nad sarkofagom ob stražarjih je nastal v gotiki. Temelji na...
1878
panjska končnica
Muzeju je končnico prodal A. Černevšek iz Nove Štifte pri Gornjem Gradu. Motiv temelji na Svetem...
panjska končnica
Izraelci malikujejo zlato tele. Inv. št. 7288; 13 x 28 cm; zgoraj skrajno levo in desno so zadnje...
1865
panjska končnica
Skrajno zgoraj, levo in desno ob golobovi glavi so ostanki deljene letnice 18 65; slikarija je bila...
panjska končnica
Številčna oznaka bržčas pomeni številko panja. Končnico je muzeju leta 1911 prodal Miha Vehovec iz...
1878
panjska končnica
Motiv je utemeljen v Svetem pismu nove zaveze: Kristus, njegova mati in učenci so bili povabljeni...
konec 19. ali začetek 20. stoletja
panjska končnica
Glede na slikarijo ni mogoče določno opredeliti upodobljene ptice. Trikrat napisana številka 9 na...
1791
panjska končnica
Atribut ljubenske Marije je zidar, ki je upodobljen levo spodaj ob milostni podobi. Legenda...
1898
panjska končnica
Nastanek ali predloga za ta proti protestantski propagandni prizor sta še nejasna. Pomen takšnih...
druga polovica 19. stoletja
panjska končnica
Zelo priljubljena in čaščena svetnika apostola; predstavljata ustanovitelja krščanske Cerkve; zato...
1859
panjska končnica
Vojaki, z deljeno letnico levo in desno ob glavi srednjega vojaka 18 59; najdišče ni znano.
01.01.1927
SEM;F-0005410
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005358
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005351
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005346
Znamenje.
SEM;F-0005343
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005342
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005341
Znamenje.
16.06.1939
SEM;F-0005340
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005339
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005328
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005323
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005366
Znamenje.
SEM;F-0005372
Znamenje.
SEM;F-0005409
Deklica pod znamenjem.
SEM;F-0005402
Kapela, v ozadju cerkev.
01.01.1927
SEM;F-0005399
Kapelica. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005397
Kapelica.
SEM;F-0005392
Kapelica.
SEM;F-0005391
Znamenje.
SEM;F-0005390
Znamenje.
SEM;F-0005387
Znamenje.
SEM;F-0005386
Kapelica.
SEM;F-0005381
Znamenje.
SEM;F-0005322
Znamenje.
SEM;F-0005322/a
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005271
Oboki. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005270
Oboki.
01.01.1927
SEM;F-0005244
Notranjost cerkve. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005219
Cerkev.
SEM;F-0004936
Zimski prizor- ljudje na saneh pred hišo.
SEM;F-0004915
Vprežni voz.
SEM;F-0004897
Žrmlje - domače orodje (ročni mlin).
SEM;F-0004764
Otroci z cvetnonedeljskimi butarami.
SEM;F-0005287
Znamenje.
SEM;F-0005288
Znamenje.
SEM;F-0005321
Kapela, v ozadju gore.
04.08.1928
SEM;F-0005320
Znamenje.
14.07.1918
SEM;F-0005303
Znamenje.
SEM;F-0005302
Znamenje.
SEM;F-0005298
Znamenje.
SEM;F-0005295
Znamenje.
SEM;F-0005293
Znamenje.
01.01.1927
SEM;F-0005289
Znamenje. Fotografirano v letu 1927.
SEM;F-0005412
Znamenje.
630:LJU;F-0000879/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000853/I
Ženska in otroška vsakdanja noša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000852/I
Ženska in otroška vsakdanja noša. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000849/I
Dvorišče. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000848/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.
630:LJU;F-0000846/I
Gospodarsko poslopje. Teren I - Koroška, Štajerska, Prekmurje.