Subscribe to RSS - Exhibition catalogues

Slovenski etnografski muzej

Exhibition catalogues

Razstave spremljajo katalogi, ki poglabljajo in razširjajo vedenje o predstavljeni tematiki. Nekateri so prosto dostopni na pričujoči spletni strani v PDF obliki, v tiskani obliki pa jih lahko kupite muzejski trgovini.

Naslovnica
A Guide to the Slovene Ethnographic Museum Permanent Exhibition
Front page of the book Sounds of Slovenia
from folk musicians to the avseniks
mag. Igor Cvetko
Deli