Subscribe to RSS - Birme

Slovenski etnografski muzej

Kontakt 

Birme

Poleg studijske portretne fotografije se je Holynski ukvarjal tudi s portretiranjem na terenu. Fotografiral je številne birmance v krajih  po celotni Sloveniji.

Med drugim je fotografiral Birme v Adergasu, Babnem Polju, Bledu, Novi vasi na Blokah, Bohinjski Beli, Bohinjska Bistrici, Cerkljah na Gorenjskem, Črnem vrhu, Domžalah, Gorjah, Homcu, Hotedršici, Idriji, Igu, Kamni Gorici, Kamniku, Kozjem, Logatcu, Mekinjah, Moravčah, Piranu, Ribnem, Rovi, Sečovljah, Slovenski vasi, Srednji vasi v Bohinju, Stari cerkvi, Starem trgu pri Ložu, Šentjerneju, Špitaliču, Tomišlju, Uncu, Vodicah, Vranji Peči, Zaplani, Zasipu, Zgornjem Tuhinju, Žabnici in Žerovnici. Ohranjeni so negativi njegovih posnetkov birmancev med letoma 1957 in 1962, čeprav lahko v dnevnem časopisju najdemo podatek, da je fotografiral že birmo leta 1930 v Ajdovcu nad Žužemberkom. Žal pa se ti negativi iz njegovega zgodnjega obdobja niso ohranili.

01.01.1965
630:LJU;N-0033054
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033053
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033052
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033051
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033050
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033049
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033048
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033047
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033046
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033045
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033044
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033043
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033042
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033041
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033040
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033039
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033038
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033037
Birma - Velesovo.
01.01.1965
630:LJU;N-0033036
Birma - Velesovo.
630:LJU;N-0033035
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033034
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033033
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033032
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033031
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033030
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033029
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033028
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033027
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033026
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033025
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033024
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033023
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033022
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033021
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033020
Birma - Cerklje.
630:LJU;N-0033019
Birma - Cerklje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033018
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033017
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033016
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033015
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033014
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033013
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033012
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033011
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033010
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033009
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033008
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033007
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033006
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033005
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033004
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033003
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033002
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033001
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0033000
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032999
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032998
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032997
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032996
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032995
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032994
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032993
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032992
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032991
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032990
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032989
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032988
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032987
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032986
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032985
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1964
630:LJU;N-0032984
Birma - Piran, Sečovlje.
01.01.1963
630:LJU;N-0031703
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031702
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031701
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031700
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031699
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031698
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031697
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031696
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031695
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1963
630:LJU;N-0031694
Birma - Kamna Gorica.
01.01.1962
630:LJU;N-0032922
Birma - Kozje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032921
Birma - Kozje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032920
Birma - Kozje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032916
Birma - Špitalič.
01.01.1962
630:LJU;N-0032915
Birma - Špitalič.
01.01.1962
630:LJU;N-0032914
Birma - Špitalič.
01.01.1962
630:LJU;N-0032913
Birma - Špitalič.
01.01.1962
630:LJU;N-0032912
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032911
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032910
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032909
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032908
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032907
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032906
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032905
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032904
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032903
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032902
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032901
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032900
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032899
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032898
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032897
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032896
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032895
Birma - Zg. Tuhinj.
01.01.1962
630:LJU;N-0032879
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032878
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032877
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032876
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032875
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032874
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032873
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032872
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032871
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032870
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032869
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032868
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032867
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032866
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032865
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032864
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032863
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032862
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032861
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032860
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032859
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032858
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032857
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032856
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032855
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032854
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032853
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032852
Birma - Vranja Peč, Rova.
01.01.1962
630:LJU;N-0032851
Birma - Vodice.
01.01.1962
630:LJU;N-0032850
Birma - Vodice.
01.01.1962
630:LJU;N-0032849
Birma - Vodice.
01.01.1962
630:LJU;N-0032848
Birma - Vodice.
01.01.1962
630:LJU;N-0032814
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032813
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032812
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032811
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032810
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032809
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032808
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032807
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032806
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032805
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032804
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032803
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032802
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032801
Birma - Homec. Škof Anton Vovk.
01.01.1962
630:LJU;N-0032800
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032799
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032798
Birma - Homec.
01.01.1962
630:LJU;N-0032797
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032796
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032795
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032794
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032793
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032792
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032791
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032790
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032789
Birma - Domžale.
01.01.1962
630:LJU;N-0032788
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032787
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032786
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032785
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032784
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032783
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032782
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032781
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032780
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032779
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032778
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032777
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032776
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032775
Birma - Mekinje.
01.01.1962
630:LJU;N-0032774
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032773
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032772
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032771
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032770
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032769
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032768
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032767
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032766
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032765
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032764
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032763
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032762
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032761
Birma - Kamnik.
01.01.1962
630:LJU;N-0032760
Birma - Kamnik.
01.01.1961
630:LJU;N-0032484
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032483
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032482
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032481
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032480
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032479
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032478
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032477
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032476
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032475
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032474
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032473
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032472
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032471
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032470
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032469
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032468
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032467
Birma - Moravče.
01.01.1961
630:LJU;N-0032369
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032368
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032367
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032366
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032365
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032364
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032363
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032362
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032361
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032360
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032359
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032358
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032357
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032356
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032355
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032354
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032353
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032352
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032351
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032350
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032349
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032348
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032347
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032346
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032345
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032344
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032343
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032342
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032341
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032340
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032339
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032338
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032337
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032336
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032335
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032334
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032333
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1961
630:LJU;N-0032332
Birma - Ig, Tomišelj.
01.01.1960
630:LJU;N-0032207
Birma - Stari trg pri Ložu.