Subscribe to RSS - Gorenja Stara vas

Gorenja Stara vas

15.9.1952
"Otroški kur?nk" (otroški stol). Lastnik Hudoklin, Gorenja Stara vas 11...
15.8.1952
Kašča, štala (hlev) in pod, desno hiša, Hudoklin Anton, Gorenja Stara vas 11. Teren 9- Šentjernej...
15.9.1952
Kašča z letnico 1858, Gorenja Stara vas 11.
15.8.1952
Štala (hlev), pod in kozuc (kozolec), Hudoklin Anton, Gorenja Stara vas 11. Teren 9- Šentjernej na...
Deli