Subscribe to RSS - Gorenje Gradišče

Gorenje Gradišče

15.8.1952
Ljudska slika na steklo ("na glažu malane") iz Javorovice. Last Martina Žužek, Gorenje...
15.8.1952
Živinski zvonec na pasu iz Innsbrucka, Martin Žužek, Gorenje Gradišče 8. Teren 9- Šentjernej na...
15.8.1952
Ljudska slika na steklo ("na glažu malane") iz Javorovice. Last Martina Žužek, Gorenje...
15.8.1952
Krhinova bajta, Gorenje Gradišče 11. Teren 9- Šentjernej na Dolenjskem (OLO Novo mesto, 15.8.-13.9...
15.8.1952
Ljudska slika na steklo ("na glažu malane") iz Javorovice. Last Martina Žužek, Gorenje...
Deli