Subscribe to RSS - Lazec

Lazec

Lazec. Na razglednici Gostilna in trgovina Franc Turk. Med leti 1928 in 1947.
Deli