Slovenski etnografski muzej

Ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program
Trajanje 
2 uri
Kontakt 
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Cena 
Vstopnina
4 EUR

Ogled razstave Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta in interaktivni program

Dijaki vsebino posameznih razstavnih poglavij spoznavajo z enim od tematskih sklopov v obliki pogovorov, nalog, okrogle mize ali predavanja:

  • Identiteta (koliko identitet ima posameznik od rojstva do smrti in naš odnos do njih)
  • Simboli in znaki (zavedno in nezavedno bivanje s simboli od rojstva do smrti)
  • Dediščina (kako nastaja, kaj je spomin – osebni in kolektivni, pripovedovanje – pravljice, družinske zgodbe, osebne izkušnje)
  • Glasba (skozi življenje: v družinskem krogu, ob delu, ob zgodovinskih mejnikih…)
  • Družbene raznolikosti in neenakosti (multikulturnost, etnocentrizem, spolna, starostna, etnična, razredna, verska in poklicna raznolikost)
  • Medsebojna komunikacija (nekoč in danes, v družini, v lokalni skupnosti, v širnem svetu)
  • Religija in verovanjski sistemi (od ljudskega verovanja, svetovnih religij, misijonarstvo…)
  • Stereotipi in tabuji (naši predsodki o 'drugačnih' in kaj vse je lahko tabu)
  • Vpliv države na posameznikovo identiteto (moč: zaščita ali nadzor, migracije,…)
Programe je pripravila Špela Regulj, kustosinja v pedagoško andragoškemu oddelku.