Slovenski etnografski muzej

Vse razstave v SEM si je mogoče ogledati z invalidskimi vozički
Osebe z ovirami imajo prost vstop

KONTAKT
tel: 00386 (0) 1 3008 745
e-mail: etnomuz@etno-muzej.si
O projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Dostopnost

Slovenski etnografski muzej omogoča dostop do kulturne dediščine najširšemu občinstvu in skrbi za vključevanje oseb z ovirami v muzejsko delo.

 

Dostop

Vstop v razstavno hišo z invalidskim vozičkom

Prost vstop

Osebe z ovirami imajo v muzej prost vstop.

Javni prevoz

Slovenski etnografski muzej je v neposredni bližni glavne avtobusne in železniške postaje. V njegovo bližino (postajališče Friškovec na Masarykovi ulici) pripeljejo mestni avtobusi št. 2, 9, 12, 25, 27 B, 27 NS.

Parkiranje

Parkiranje je omogočeno na obeh straneh Metelkove ulice v neposredni bližini muzeja. 300 m od muzeja je parkirna hiša Metelkova, ki ima 750 parkirnih mest. Cena parkiranja je 1,4 € na uro.

Dostop za osebe z gibalnimi ovirami

Osebe z gibalnimi ovirami imajo dostop do razstavne in upravne hiše, ki sta opremljeni z dvigali.

Toaletni prostori

Toaletni prostori v upravni in razstavni hiši so primerno urejeni za osebe z gibalnimi ovirami.

Pripomočki za osebe z ovirami

Ikone dostopnostiTipne karte

Tipne karte za orientacijo za slepe in slabovidne osebe

Tipni tlorisi razstavnih prostorov so namenjeni izboljšanju orientacije in mobilnosti v muzeju, dajejo pa tudi osnovne informacije o lokaciji razstavljenih predmetov. Usmerjajo k toaletnim prostorom in k najbližjim potem do izhoda v primeru nevarnosti. Trije prenosni tlorisi so na voljo v recepciji muzeja, trije pa so pritrjeni pri vratih dvigala (na desni strani) v pritličju, v 2. in 3. nadstropju.

Lupe za slabovidne osebe

Povečevalne lupe, namenjene slabovidnim obiskovalcem, so na voljo in izposojo na recepciji muzeja.

Mobilna indukcijska zanka

Na voljo je prenosna slušna zanka (FM SISTEM).

Avdio vodiči

Obiskovalcem so na voljo avdio vodiči po razstavi Jaz, mi in drugi: podobe mojega sveta. Besedila za avdio vodiče je pripravila Sonja Kogej Rus.

Avdio opisi

Razstava Dotik preteklosti - kopije muzejskih predmetov je opremljena tudi z avdio opisi predmetov.

Video vsebine v slovenskem znakovnem jeziku

Video vsebine v slovenskem znakovnem jeziku vključujejo splošne informacije o muzeju ter celovito predstavitev muzejske ponudbe.

Razstava Dotik preteklosti - kopije muzejskih predmetov je opremljena z video vsebinami v slovenskem v znakovnem jeziku.

Kopije muzejskih predmetov

Taktilni ogled kopij muzejskih predmetov

Kopije muzejskih predmetov so namenjene taktilnemu ogledu in dopolnjujejo stalno razstavo Med naravo in kulturo. Opremljene so z avdio deskripcijo v več različnih jezikih, krajšim besedilom za slabovidne v povečani pisavi in avdio tolmačem za slovenski znakovni jezik. Dvojezična publikacija (slovenska in angleška) z naslovom Dotik preteklosti opisuje posamezne kopije in namen taktilnih elementov v muzeju.

Več o projektu Kopije muzejskih predmetov

Spletna stran muzeja

Spletna stran muzeja v kar največji meri upošteva Smernice za dostopnost spletnih vsebin (WCAG 2.0). Za dodatne informacije o spletni dostopnosti ali morebitnih težavah pokličite 01 3008765 ali pošljite e-pošto na gregor.ilas@etno-muzej.si.

Izjava o dostopnosti