Subscribe to RSS - Ljupčo S. Risteski

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: Ljupčo S. Risteski

V prispevku se avtor osredotoča na proučevanje osnovnih kategorij, ki razkrivajo vidike kulturneg