Subscribe to RSS - audiovizualni zapis

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: audiovizualni zapis

Zaradi celostnega razumevanja tematike članek na kratko predstavi razvoj vizualne antropologije,