Subscribe to RSS - kulturna dediščina

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: kulturna dediščina

Avtorica predstavlja popis vsebine muzejskih zbirk etnološkega kustodiata Gorenjskega muzeja v Kr

V prispevku je predstavljen projekt z naslovom Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupina

Deli