Subscribe to RSS - telo

Slovenski etnografski muzej

Etnolog: telo

Prispevek se v kratkem pogledu v polje antropologije telesa dotakne razmišljanj o telesu v poveza

V prispevku se avtor osredotoča na proučevanje osnovnih kategorij, ki razkrivajo vidike kulturneg

Na podlagi terenskega dela v nevladni organizaciji v boju proti HIV/aidsu v Bocvani in na podlagi

119-136

Prispevek skozi obravnavo starega ženskega telesa odkriva zavest o staranju in starosti.

081-096

Prispevek poskuša na podlagi obsežne literature osvetliti odnos med obleko in telesom.