Subscribe to RSS - Etnolog 15 (2005)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 15 (2005)

Etnologija telesa je področje raziskovanja, ki ga zanimajo veščine preoblikovanja, pohabljanja in

017-028

Prispevek poskuša na podlagi obsežne literature osvetliti odnos med obleko in telesom.

Prispevek se nanaša na empirično raziskavo sorodstva v Dogošah, vasi, ki je nekaj kilometrov odda

045-060

Prostitucija je v Sloveniji tako na področju etnologije in antropologije kot sociologije slabo ra

061-080

Prispevek skozi obravnavo starega ženskega telesa odkriva zavest o staranju in starosti.

081-096

Avtorica v prispevku obravnava segment bolniške izkušnje pacientov v Kliničnem centru Ljubljana n

097-117

Na podlagi terenskega dela v nevladni organizaciji v boju proti HIV/aidsu v Bocvani in na podlagi

119-136

Prispevek prikazuje odnose med dvema sistemoma poimenovanj v tradicionalni slovanski kulturi: med

V prispevku se avtor osredotoča na proučevanje osnovnih kategorij, ki razkrivajo vidike kulturneg

Prispevek se v kratkem pogledu v polje antropologije telesa dotakne razmišljanj o telesu v poveza

Avtorica v prispevku obravnava priprave na slovo od pokojnika v etnološko zanimivi dobrepoljski d

179-203

Camino de Santiago je ena največjih svetovnih romarskih poti, ki s svojo zgodovino in pomembnostj

V Bohinju, v vaseh Stara Fužina, Studor, Srednja vas, Češnjica in Jereka, ohranjajo otepanje, šeg

Članek govori o tipu »vaške čarovnice«, tj.

245-279

Prispevek predstavlja antropološko študijo domačinskih reprezentacij spreminjanja kulturne krajin

281-301

V članku je predstavljeno življenje in delo duhovnika Jurija Humarja (1819–1890).

323-345

Panjske končnice poleg karikatur predstavljajo najbogatejšo zakladnico satiričnih motivov v stare

Prispevek predstavlja eno od razstav, postavljeno decembra 2004 ob otvoritvi nove razstavne hiše

Zapuščino slovenskega arhitekta Ivana Jagra je Biblioteka SAZU prejela leta 1967 in leta 1969.

395-404