Slovenski etnografski muzej

Ilich, Iztok: Varuhi izročila: naša kulturna dediščina v dobrih rokah. Celovec: Mohorjeva družba, 2014, 240 str., ilustr.