Slovenski etnografski muzej

Članek v pdf obliki 
Prenesi pdf datoteko (293.53 KB)

Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in pogledi nanj z vidika zaposlenih in sodelujočih

Avtorici v besedilu predstavita sodobne koncepte muzeologije v 21. stoletju, kot so participatornost, inkluzivnost in dostopnost, ter se sprašujeta o spremenjenem načinu dela in odgovornosti muzejskih delavcev. V nadaljevanju preko pogleda zaposlenih v muzejih podata evalvacijo projekta, s katerim so se omenjena teoretična izhodišča implementirala. Gre za projekt Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam, ki ga je med letoma 2013 in 2015 vodil Slovenski etnografski muzej v sodelovanju z drugimi nacionalnimi muzeji in galerijo. Ugotavljata, da potrebe obiskovalcev (predvsem pripadnikov ranljivih skupin) zahtevajo spremembe muzejskega dela in vzpostavljajo potrebe po novih zaposlitvah.