Subscribe to RSS - Etnolog 29 (2019)

Slovenski etnografski muzej

Etnolog 29 (2019)

Članek predstavi razvojne trende v antropologiji, pri čemer se osredotoči na uporabo antropološki

015-033

Prispevek se ukvarja s sodelovanjem antropologov_inj na področju javnega zdravja.

Področje antropologije dizajna ali snovalske antropologije se je razvilo šele v zadnjih dveh dese

Avtorica v besedilu predstavi svojo izkušnjo šestmesečnega raziskovalnega dela v Nacionalnem muze

113-132

Članek govori o dedku Mrazu v prvem desetletju njegovega pojavljanja v Sloveniji (1948-1958).

135-157

Članek predstavlja poklicno pot Borisa Kuharja (1929-2018) in njegovo vlogo v slovenskem Odboru z

Avtorica v prispevku osvetli jugoslovansko politiko neuvrščenosti ter opredeli raznolike kontekst

185-208

Besedila, oddana za objavo v Etnologu, preberejo uredniki, znanstvene članke pa tudi vsaj dva rec

369-371