Slovenski etnografski muzej

Vilko Novak, Ljudska prehrana v Prekmurju, Etnografska študija, Ljubljana, 1947, Slovenski knjižni zavod