Slovenski etnografski muzej

Kontakt 
(01) 300 87 00 (upravna hiša)(01) 300 87 45 (razstavna hiša)

Informacije javnega značaja

Organi muzeja

Svet Slovenskega etnografskega muzeja

Na osnovi 17. člena sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list Republike Slovenije, št. 11, 13.02.2009), sestavlja Svet 5 članov in sicer: štirje predstavniki ustanovitelja, ki jih na predlog ministra imenuje Vlada Repubilke Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev.

Svet Slovenskega etnografskega muzeja sestavljajo (mandat članov traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Sveta, 18. 1. 2018):

 • dr. Špela Hudnik, predsednica
 • Marinka Čekeliš, namestnica predsednice
 • mag. Manica Habjanič Gaberšek, članica
 • Sonja Kogej Rus, članica
 • Betka Pajnič, članica

Strokovni svet Slovenskega etnografskega muzeja

Na osnovi 19. člena novega sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenski etnografski muzej (Uradni list Republike Slovenije, št. 60, 22.6.2003), sestavlja Strokovni svet 6 članov in sicer: dva člana Strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer je eden izvoljen izmed vseh zaposlenih, eden pa izmed tistih, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen, enega člana Strokovnega sveta predlaga Kulturniška zbornica Slovenije, po enega člana predlagajo Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, enega člana predlaga SAZU (ISN ZRC), enega člana predlagata Slovensko etnološko društvo in Skupnost muzejev Slovenije.
Strokovni svet Slovenskega etnografskega muzeja sestavljajo (mandat članov traja 4 leta in začne teči z dnem konstituiranja Strokovnega sveta, 02. 07. 2020):

 • Alenka Černelič Krošelj, predsednica
 • dr. Marko Frelih, podpredsednik
 • mag. Ana Motnikar, članica
 • doc. dr. Klen Čopič Pucihar, član
 • doc.  dr. Saša Poljak Istenič, članica
 • izr. prof. dr. Jože Hudales, član

Informacije javnega značaja

Katalog informacij javnega značaja

Strateški načrt

Strateški načrt 2021-2025 (pdf, 1 MB)

Strateški načrt 2017-2021 (pdf, 1 MB)

Pravilniki

Navodila

Navodila obiskovalcem v času COVID-19 (pdf, 3.85 MB)

Analize obiskovalcev

Analiza obiskovalcev 2019 (pdf, 373 KB)

Analiza obiskovalcev 2018 (pdf, 1 MB)

Analiza obiskovalcev 2017 (pdf, 1.26 MB)

Analiza obiskovalcev 2016 (pdf, 1.1 MB)

Analiza obiskovalcev 2015 (pdf, 1.57 MB)

Analiza obiskovalcev 2013 (pdf, 997 KB)

Analiza obiskovalcev 2012 (pdf, 973 KB)

Analiza obiskovalcev 2011 (pdf, 536 KB)

Analiza obiskovalcev 2010 (pdf, 785 KB)

Analiza obiskovalcev 2009 (pdf, 748 KB)

Analiza obiskovalcev 2008 (pdf, 289 KB)

Analiza obiskovalcev 2007 (pdf, 288 KB)

Letna poročila

Letno poročilo 2020 (pdf, 686 KB)

Letno poročilo 2019 (pdf, 932 KB)

Letno poročilo 2018 (pdf, 932 KB)

Letno poročilo 2017 (pdf, 993 KB)

Letno poročilo 2016 (pdf, 1.25 MB)

Letno poročilo 2015 (pdf, 1.29 MB)

Letno poročilo 2014 (pdf, 993 KB)

Letno poročilo 2013 (pdf, 731 KB)

Letno poročilo 2012 (pdf, 731 KB)

Letno poročilo 2011 (pdf, 731 KB)