Slovenski etnografski muzej

Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ...

Javni razpis za izbiro izvajalca storitev varovanja ljudi in premoženja ter upravljanja z varnostno nadzornim centrom in varovanje javnih zbiranj v prostorih Slovenskega etnografskega muzeja.

Deli