Slovenski etnografski muzej

Barbara Sosič

kustosinja za kulturo gospodarskih načinov in prometa
Barbara Sosič
Oddelek 
Oddelek kustodiatov
Telefon 
386 (0) 1 300 87 49

Univ. dipl. etnologinja in prof. angleščine, muzejska svetovalka.

V Slovenskem etnografskem muzeju zaposlena od leta 1990, sprva v oddelku dokumentacije, od leta 2012 pa skrbi za zbirko gospodarskih načinov in prometa.

Področje delovanja

zgodovina slovenske etnologije in Slovenskega etnografskega muzeja, muzejska dokumentacija, ljudsko gospodarstvo in promet, etnološka fotografija, čezmejne etnološke zbirke, digitalizacija muzejskega gradiva, predstavljanje vsebin na spletu, živa kulturna dediščina, dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Objave

Družinska fotografija kot eden od virov pri etnoloških raziskavah, Etnolog 2001
Opredmeteni predmeti: kako dokumentirati muzejsko zbirko, 2003
Priročnik za dokumentacijo: napotki za delo v muzejih in galerijah, 2010
Spletne zbirke SEM: zbirke predmetov, fotografij in risb Slovenskega etnografskega muzeja na spletu, Etnolog 2011
"Čim več rešiti - to je bila zanj prva naloga muzeja": spominski utrinki Fanči Šarf na Borisa Orla ob 60. obletnici njegove smrti, Etnolog 2012
Urejanje Zbirke s te ali one strani? (Muzej Kraška hiša v Repnu, 2003; Škedenjski etnografski muzej, 2009; O zgodovini in dediščini slovenskega morskega ribištva, Ribiški muzej tržaškega primorja v Križu, 2013)

Razstave

Od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj, 1995
Srečna dežela je, vino rodi…o zgodovini vinogradništva in vinarstva na Vipavskem, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo Univerze v Novi Gorici, Vipava, 2014

Drugo

Mentorica pri projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam

Deli