Slovenski etnografski muzej

Tina Palaić

Nacionalni koordinator projekta Taking Care
Oddelek 
Zunanji sodelavci
Telefon 
386 (0) 1 300 87 53

Univ. dipl. etnologinja, kulturna antropologinja in pedagoginja, kustodinja. Od leta 2020 je nacionalna koordinatorka evropskega projekta Taking Care. Ethnographic and World Cultures Museums as Spaces of Care.

V SEM je bila med letoma 2013 in 2015 zaposlena na projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam in med 2016 in 2018 na projektu SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pripravlja doktorsko disertacijo z naslovom Etnološki vidiki zbiralnih politik in predstavljanj zunajevropskih zbirk v Sloveniji iz obdobja 1960-1990.

Področje delovanja

muzeologija, zgodovina SEM, dostopnost, migracije, sodelovanje z nosilci dediščine, zunajevropske zbirke, muzejske reprezentacije neevropskih ljudstev

Objave (izbrane)

PALAIĆ, Tina
2020 Pavla Štrukelj: Kustodinja za neevropske kulture v Slovenskem etnografskem muzeju med letoma 1955 in 1990. Glasnik SED 60 (1), 22-33.

PALAIĆ, Tina
2019 Muzej neevropskih kultur v Goričanah: prakse pridobivanja zunajevropskih zbirk, povezanih z gibanjem neuvrščenih. Etnolog 29, 185-208.

PALAIĆ, Tina in Bojana ROGELJ ŠKAFAR
2019 Shared Authority Matters: collaboration with heritage bearers with migrant background. V: Matters of Belonging - Ethnographic Museums in a Changing Europe. Wayne Modest, Nicholas Thomas, Doris Prlić in Claudia Augustat, ur. Leiden: Sidestone Press. Str. 149-162.

BALDI, Bianca, Bojana ROGELJ ŠKAFAR in Tina PALAIĆ
2018 Communication is key: Bianca Baldi at the Slovene Ethnographic Museum. V: Co-creation labs: illuminating guests, artist and new voices in European museums of world culture. Georg Noack in Inés de Castro, ur. Dresden, Sandstein, Stuttgart: Linden-Museum. Str. 130-145.

PALAIĆ, Tina in Bojana ROGELJ ŠKAFAR
2017 Slovenski Afričani: o njihovih osebnih predmetih v prepletu identitet. Etnolog 27 (78): 39-63.

PALAIĆ, Tina
2016 Etični razmisleki ob pripravi razstave Rojstvo: izkušnje Rominj v Slovenskem etnografskem muzeju. Glasnik SED 56 (3-4): 116-124.

PALAIĆ, Tina in Urša VALIČ, ur.
2015 Elaborat o dostopnosti in zagotavljanju tehničnih pogojev za vzpostavitev dostopnosti do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.

Razstave

Afrika in Slovenija. Preplet ljudi in predmetov. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 30. november 2017 – 2. maj 2018 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorji Bojana Rogelj Škafar, Marko Frelih in Anja Koren Usenik).

Tradicija v modernem: skupaj za bolj kakovostno kulturno produkcijo manjšinskih etničnih skupnosti in invalidov. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice, 6. september 2017 – 29. september 2017 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorica Nevenka Prešlenkova).

Podobe Emone 2015. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 27. junij 2015 – 30. september 2015 (avtorica in kustosinja razstave).

Rojstvo. Izkušnje Rominj. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 26. marec 2015 – 30. junij 2015 (avtorica in kustosinja razstave).

Šola – ključ za razvoj: šolarji Angole, Malavija in Gane. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 24. marec 2011 – 31. marec 2012 (avtorica in kustosinja razstave, soavtorja Polona Logar in Tomaž Gorenc).

Nagrade

Nagrada ICOM Slovenija za mednarodno prepoznaven projekt SWICH – Sharing a World of Inclusion, Creativity and Heritage, 2018.

Drugo

Članica Etične komisije pri ICOM Slovenija (2020 – )

Članica uredniškega odbora Glasnika SED (2020 – )

Članica Evropskega združenja socialnih antropologov (EASA) (2018 – )

Deli