Slovenski etnografski muzej

Swich logo

Shared Authority

Mednarodno srečanje v okviru projekta SWICH

Mednarodni projekt SWICH odpira šest tem: državljanstvo in pripadnost; stereokultura – umetnost poslušanja; povezovanje diaspor predmetov in ljudi; zbiranje prihodnosti; ustvarjalni dialog; digitalne kontaktne cone. V okviru vsake teme izbrani partnerski muzej organizira mednarodno srečanje, ki se ga poleg strokovnjakov iz muzejev, sodelujočih v projektu, udeležijo tudi vabljeni gostje in vsi zainteresirani.

V okviru teme Stereokultura – umetnost poslušanja, ki tematizira koncepte delitve avtoritete, inkluzivnosti, participatornosti, polivokalnosti in demokratizacije znanja v muzejih, je Muzej evropskih in mediteranskih civilizacij – MuCEM (Musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée) pripravil mednarodno srečanje na temo delitve avtoritete (Shared Authority) v muzejih. V Marseillu, obmorskem mestu v Provansi, ki je bilo leta 2013 evropska prestolnica kulture – prav tega leta so odprli tudi MuCEM, smo se družili 25. in 26. maja 2016. Namen srečanja je bil premisliti koncept delitve avtoritete s pomočjo teoretičnih razmislekov in predvsem primerov dobre (ali slabe) prakse. Kako v muzejih razviti prepričljive inkluzivne in demokratične prakse oziroma prakse soustvarjanja? Kako sodelovati z raziskovalci, umetniki, oblikovalci, s pripadniki izvornih skupnosti in zainteresiranih skupin? Kako uporaba digitalnih tehnologij vpliva na fragmentacijo koncepta avtorstva?

Srečanje se je pričelo s predavanjem Joëlle Zask, profesorice filozofije na Univerzi Aix-Marseille, ki je predstavila koncept delitve avtoritete in avtoriteto povezala z odgovornostjo. Nato so različni predavatelji predstavili svoje izkušnje z delitvijo avtoritete v okviru umetniškega ustvarjanja in pri uporabi digitalnih tehnologij. Primere dobrih praks so predstavili tudi sodelujoči partnerski muzeji. Sodelovanje z različnimi deležniki, s posamezniki in skupinami, sega od svetovanja v zvezi z muzejskimi zbirkami, raziskovanja zbirk in širjenja vednosti o njih, sodelovanja pri raziskovanju dediščine do vključenosti nosilcev dediščine v vse faze muzejskega dela, od raziskovanja dediščine do njenega prezentiranja. V tem delu je projekt sodelovanja z Rominjami predstavila tudi Tina Palaić, sodelavka SWICH-a v Slovenskem etnografskem muzeju. Z Rominjami je sodelovala med letoma 2014 in 2015 v projektu Dostopnost do kulturne dediščine ranljivim skupinam. Njeno prezentacijo z mednarodnega srečanja si lahko ogledate tukaj.

Drugi dan srečanja so svoje izkušnje in različne projekte predstavili sodelujoči iz drugih muzejev (poleg kustosinje iz londonskega muzeja Victorija & Albert še predstavniki več francoskih muzejev), zaključilo pa se je z odličnim predavanjem Simone Zeefuik in Tirze Balk z naslovom Dekolonizacija etnografskih muzejev: omejitve in možnosti, v katerem sta opozorili na obstoječe kolonialistične diskurze v muzejih.

Tina Palaić

Marseille, pogled na pristanišče. Foto: Tina PalaićMuCEM, muzej med nebom in morjem, je posvečen številnim kulturam Mediterana. Foto: Tina PalaićPredavanje Simone Zeefuik in Tirze Balk Dekolonizacija etnografskih muzejev: omejitve in možnosti. Foto: Tina Palaić