Slovenski etnografski muzej

SEM za Slovenski kulturni praznik 2020

Sporočilo za medije
Slovenski etnografski muzej
Ljubljana, 3. februar 2020

SEM za Slovenski kulturni praznik 2020

Slovenski etnografski muzej bodo ob slovenskem kulturnem prazniku (8. februar 2020) obiskali Ravenski pustovi, tradicionalne pustne maske iz vasi pod Krnom, ki s svojim prihodom napovedujejo pustni čas. Ob 15.00 se bodo predstavili na razstavi Ravenski pust: Pustna šega v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih ter na fotografijah fotoreporterja Dela, Voranca Vogla. V Kavarni SEM bo vzporedno na ogled fotografska razstava fotografa in publicista Primoža Hienga z naslovom Ta norčavi pustni čas. Odprtje razstave bo na ploščadi pred SEM popestrila fantovska druščina Ravenski pustovi.

Avtorica razstave je mag. Adela Pukl, kustodinja za duhovno kulturo v SEM, razstavo sta oblikovala Saša Kerkoš in Rok Marinšek.

O razstavi:

S predstavitvijo pustnih šeg in novih muzejskih predmetov v Slovenskem etnografskem muzeju nadaljujemo tudi v letu 2020, saj bomo pustni čas obeležili z Ravenskimi pustovi, pustnimi maskami iz treh vasi pod Krnom. Na razstavi so predstavljeni trije pustni liki, ki jih je Slovenski etnografski muzej odkupil leta 2019: ta lepega in ta lepo ter ta grdega. Vsi trije so bili do predlanskega leta v uporabi v času pusta. Razstavljeni sta tudi 2 naličji ta grdega; iz konca 50ih let 20. stoletja, ki ga hranimo v SEM in najstarejšo do sedaj znano masko Ravenskih pustov iz leta 1915, ki jo hrani Tolminski muzej.

Razstavo Ravenskih pustov zaokrožujemo s fotografijami fotoreporterja Dela Voranca Vogla. Za fotoreportažo Ravenskega pusta mu je Društvo novinarjev Slovenije leta 2018 za izjemne dosežke v novinarski fotografiji podelilo nagrado Čuvaj.

O Ravenskem pustu:

Pustne šege predstavljajo izredno raznoliko pustno dediščino Slovenije, za katero so značilna manjša lokalna pustovanja in karnevali. Podobnost in različnost pustnih šeg, ki se ves čas spreminjajo in prilagajajo času in prostoru, sta v Sloveniji opazni na vsakem koraku. Ohranjanje pustne tradicije in zagotavljanje občutka za identiteto nosilcev in njihovega okolja omogočata predvsem prisotnost in živost pustnih šeg. Le to je sestavni del Ravenskega pusta, pustne šege v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih.

Vsako leto se teden dni pred pustno soboto našemijo polnoletni neporočeni fantje iz domačih vasi, ki so del fantovske skupnosti. Sprejem v fantovsko skupnost poteka decembra na eno zadnjih sobot v letu, ko si fantje razdelijo pustne vloge. Po pripovedovanju starejših vaščanov je šega stara več kot sto let in naj bi predstavljala staro pogansko ženitev.

Pustni sprevod se deli na tri dele: ta lepi, ta grdi in tisti s posebnimi vlogami. Sprevod ta lepih sestavljajo: vozač sprevoda, harmonikaš, bobnar, ta lepa dva, ki predstavljata ženina in nevesto, ter ta stara dva, ki predstavljata mamo in »tata« vseh pustov. Glavna naloga ta grdih je preganjanje otrok, da lahko sprevod ta lepih nemoteno obiskuje domačije. Med posebnimi vlogami najdemo žandarja, ravbarja, Rezjana, lovca, kmeta, kmetico in nosača ta slamnatega.

Med pustovanjem je pomembno, da nihče ne ve, kdo nosi katero masko, zato imajo obraze ves čas zakrite, ob vstopanju v hiše se smejo odkriti le ta lepi. Sprevod obišče vse hiše v vaseh, razen tistih, kjer je v preteklem letu kdo umrl. Sprevod po vaseh se zaključi s popoldanskim nastopom na vaškem trgu v Drežniških Ravnah, Ravenski pust pa na pustni torek zvečer s pokopom pusta. 

Ravenski pust, značilna pustna šega v vaseh pod Krnom, je skupaj z Drežniškim pustom od leta 2012 vpisan v Register nesnovne kulturne dediščine in od leta 2014 razglašen za Nesnovno kulturno dediščino državnega pomena. Zanj velja močno tradicijsko izročilo, zaradi katerega fantovska skupnost, ki je nosilec šege, v svoje vrste ne sprejema žensk in poročenih moških. Potek pustnega dogajanja ter pomen in vloga vsakega lika so točno določeni.

Ta norčavi pustni čas: fotografska razstava pustnih šeg Primoža Hienga v Kavarni SEM

Vzporedno bo v Kavarni SEM na ogled fotografska razstava fotografa in publicista Primoža Hienga z naslovom Ta norčavi pustni čas.

Primož Hieng je v skoraj dvajsetih letih je zvesto beležil pustne šege na skoraj vseh koncih Slovenije. V fotografski objektiv je ujel številne skrite obraze ter njihove raznolike in pisane podobe. Maske je posnel tako v okolju, ki je daleč stran od množice radovednežev, kot tudi na velikih pustnih karnevalih. Drobec svojega obširnega fotografskega opusa predstavlja na razstavi v Kavarni SEM.

Kontakt:
mag. Adela Pukl, avtorica razstave, T: 01 3008 786, E: adela.pukl@etno-muzej.si

SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK V SEM

Sobota, 8. februar 2020, 10.00 – 18.00

PROGRAM

10.00 – 14.00: Odprti mikrofon: obiskovalci vabljeni k branju Prešernove poezije

11.00: Med naravo in kulturo, vodeni ogled z glasbeno spremljavo

11.00 – 12.30: Pobarvaj, izreži, zaveži, delavnica za otroke

15.00: Ravenski pust: Pustna šega v Drežniških Ravnah, Magozdu in Jezercih, odprtje priložnostne razstave in obhod / predstavitev Ravenskih pustov pred muzejem

Prost vstop!

Deli