Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej na ogled postavlja novo avtorsko razstavo Bosi. Obuti. Sezuti.

Bosi. Obuti. Sezuti.

Sporočilo za medije
Slovenski etnografski muzej
Ljubljana, 27. november 2019

V petek, 6. decembra 2019, ob 13.00 bo v Slovenskem etnografskem muzeju odprtje nove osrednje razstave Bosi. Obuti. Sezuti., s katero SEM zaokrožuje svoje pestro programsko leto 2019.

Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. govori o sobivanju nog in obuval, njihovih spremenljivih oblikah in pomenih v prostoru in času ter njihovih vlogah v organizaciji individualnih mikro svetov. Razstavna pripoved izhaja iz univerzalno človeškega, opredmetena pa je predvsem z gradivom, pričevalnim za slovenske in deloma evropske razmere. Mestoma jo dopolnjujejo »eksoti« zunajevropskih kultur in gradivo, ki sodi v sodobni globalni svet.

Avtorica razstave je dr. Janja Žagar, muzejska svetnica, kustosinja za oblačilne in tekstilne zbirke v SEM. Razstavo je oblikovala Eda Pavletič.

O razstavi:

Skozi zgodovino so obuvala pridobila zelo širok nabor oblik, vsaka med njimi je po svoje odsev okolja in razmerij med ljudmi v tem okolju. Razmerje med ljudmi in obuvali je zato raznovrstno in večplastno, saj je pravzaprav podaljšek odnosov med ljudmi. Prav vsakdo med nami je del širše univerzalne zgodbe o sobivanju nog in obuval;  pa čeprav gre »le« za osebno izbiro in izkušnjo lastnih nog v lastnih čevljih. 

Zbirka obuval SEM obsega več desetin cokel, čevljev, sandalov, škornjev in drugih obuval. Večinoma izvirajo s slovenskega ozemlja, v manjši meri gre za redkosti zunajevropskih dežel. Po starosti jih umeščamo v obdobje od začetka 19. stoletja do danes. Izbrani primerki so od leta 2006 bolj ali manj opazni spremljevalci oblačilnih kompletov na stalni razstavi SEM z naslovom Med naravo in kulturo, kot zbirka pa še niso bili deležni študijske ali razstavne pozornosti v SEM. Da bi pa na razstavi lahko opozorili na raznovrstne vidike obuval, je avtorica razstave prestopila meje zbirk SEM ter k sodelovanju povabila mnoge posameznike, skupine in institucije. Ti so s svojimi premisleki, kreativnostjo in predmeti dopolnili in obogatili vsebine razstave.

Kot pravi avtorica dr. Janja Žagar: »Bose noge niso le del poletnega udobja in ležernosti, lahko spremljajo status sužnja, ujetnika, reveža … Obutost ne kaže le na splošni oblačilni kodeks, lahko označuje elitnega položaja nosilca v družbi ali preprosto tistega, ki se odpravlja na pot … Sezutost kot začasno nasprotje obutosti je lahko znak spoštljivosti, podrejenosti, vljudnosti, lahko pa odraz intime doma, obredja ali odnosa ... Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. je s svojimi vsebinami in programom namenjena vsem tistim, ki so voljni opazovati in razmišljati o vsakdanjih predmetih tudi onkraj njihove materialne oblike in zunaj okvirov njihovih navideznih samoumevnosti.«

Razstava je razdeljena na šest razstavnih poglavij: Noge na tleh in poteh obravnava človeške noge skozi izbrane fizične in simbolne vidike, ki so povezani z religijskimi predstavami ali pa z družbeno kulturnim pojmovanjem spodobnosti oz. nespodobnosti; V korak s časom v ospredje postavi obuvala, ki v osnovi varujejo človeške noge, njihova naloga pa je tudi označevati in razmejevati; Čevelj po meri noge, noga po meri čevlja pripoveduje o znanju izdelovanja obuval, o primernih surovinah in veščinah; četrto poglavje V svojih čevljih nas opominja, da družbene norme močno vplivajo na izoblikovanje osebnega okusa in želja in na tej osnovi presojamo druge, pa tudi sami sebe; Prostorske zgodbe obiskovalca opomnijo, da obuvala »slikajo« in ustvarjajo javne prostore; zadnje poglavje Razmisleki in spogledovanja pa prinaša raznovrstne kreacije študentov oblikovanja različnih fakultet in obenem napoveduje manjšo pridruženo razstavo študentov etnologije in kulturne antropologije v aprilu 2020.

Razstava Bosi. Obuti. Sezuti. bo na ogled eno leto in v letu 2020 jo bo spremljal pester progam obrazstavnih dogodkov, kar bo SEM sproti objavljal na svoji spletni strani.

Kontaktna oseba:

Janja Žagar, SEM, avtorica razstave

T: 01 / 3008 788,  janja.zagar@etno-muzej.si  
ali

Služba za komuniciranje SEM

T: 01 / 3008 780, E: etnomuz@etno-muzej.si

Deli