Slovenski etnografski muzej

Povabilo k zbiranju vicev ali "koronski humor"

Kaj 
Novice
Kontakt 
Pred dobrega pol stoletja je etnolog in etnograf Milko Matičetov (desno) na terenu zbiral bogato blago ljudskega pripovedništva, med drugim tudi šaljive zgodbe. Ob njem ljudski pripovednik Marinčič iz Soče, leta 1952. (Foto: Fototeka Slovenskega etnografskega muzeja)

Slovenski etnografski muzej, muzej o ljudeh in za ljudi, ostaja z vami. Vabimo vas, da se daleč drug od drugega skupaj nasmejimo, saj je smeh več kot pol zdravja.

Zbiramo smešnice in vice na temo koronavirusa, pandemije, izolacije in drugih virusov, ki trenutno krojijo naš vsakdan. Za duševno zdravje je humor več kot dobrodošel, tisti s črnim predznakom pa lahko še toliko bolj zdravilen.

Pošljite smešnice in vice na to temo na mail naslov vici.semuzej@gmail.com in jih zbrane prebirajte na naši spletni strani Koronski humor. Smejte se z njimi in jih delite naprej ter dovolite, da vam vzbujajo dobro voljo in vzpostavljajo varen in blagodejen odmik od hudega, s katerim se soočamo. Ob koncu krize bomo zbrane vice objavili v posebnem dokumentu, v katerem bodo z odmikom časa ujeta posebnost tega trenutka in naša življenja v njem. Zbrano gradivo bo postalo del zbirke kustodiata za Duhovno kulturo.

Ta hip naj nam bo to v oporo, da solidarno ostajamo daleč stran od drugih, a ne odmaknjeni od sveta.

Slovenski etnografski muzej še vedno zbira smešnice in vice na temo koronavirusa, pandemije, izolacije. Ker pa smo v Sloveniji razglasili konec epidemije in se situacija umirja, zmanjšujemo pogostost objavljanja vicev. Namesto dnevnega objavljanja prehajamo na tedenski izbor. Vice bomo tako objavljali ob petkih. Še vedno nam jih lahko pošljete na vici.semuzej@gmail.com in jih zbrane prebirate na naši spletni strani Koronski humor. [19.5.2020].

Objava vseh izbranih vicev

23. 3.: Objava prvih petih vicev prvega izbora
24. 3.: Objava petih vicev drugega izbora
25. 3.: Objava petih vicev tretjega izbora
26. 3.: Objava petih vicev četrtega izbora
27. 3.: Objava petih vicev petega izbora
30. 3.: Objava petih vicev šestega izbora
31. 3.: Objava petih vicev sedmega izbora
1. 4.: Objava petih vicev osmega izbora
2. 4.: Objava petih vicev devetega izbora
3. 4.: Objava petih vicev desetega izbora
6. 4.: Objava desetih vicev enajstega izbora
7.4.: Objava desetih vicev dvanajstega izbora
8.4.: Objava desetih vicev trinajstega izbora
9.4.: Objava petih vicev štirinajstega izbora
10.4.: Objava desetih vicev petnajstega izbora
14.4.: Objava desetih vicev šestnajstega izbora
15.4.: Objava petih vicev sedemnajstega izbora
16.4.: Objava petih vicev osemnajstega izbora
17.4.: Objava petih vicev devetnajstega izbora
20.4.: Objava petih vicev dvajsetega izbora
21.4.: Objava petih vicev enaindvajsetega izbora
22.4.: Objava petih vicev dvaindvajsetega izbora
23.4.: Objava petih vicev triindvajsetega izbora
24.4.: Objava petih vicev štiriindvajsetega izbora
28.4.: Objava petih vicev petindvajsetega izbora
29.4.: Objava petih vicev šestindvajsetega izbora
30.4.: Objava petih vicev sedemindvajsetega izbora
4.5.: Objava petih vicev osemindvajsetega izbora
5.5.: Objava petih vicev devetindvajsetega izbora
6.5.: Objava petih vicev tridesetega izbora
7.5.: Objava petih vicev enaintridesetega izbora
8.5.: Objava petih vicev dvaintridesetega izbora
11.5.: Objava petih vicev triintridesetega izbora
12.5.: Objava petih vicev štiriintridesetega izbora
13.5.: Objava petih vicev petintridesetega izbora
14.5.: Objava petih vicev šestintridesetega izbora
15.5.: Objava petih vicev sedemintridesetega izbora
22.5.: Objava petih vicev osemintridesetega izbora
29.5.: Objava petih vicev devetintridesetega izbora
5.6.: Objava petih vicev štiridesetega izbora
12.6.: Objava petih vicev enainštiridesetega izbora
4.9.: Objava petih vicev dvainštiridesetega izbora
11.9.: Objava petih vicev triinštiridesetega izbora
10.10.: Objava petih vicev štirinštiridesetega izbora

Deli