Subscribe to RSS - Slovenski etnografski muzej

Slovenski etnografski muzej

Kolektiv

Vodstvo

Administracija

poslovna sekretarka
386 (0) 1 300 87 04
poslovna sekretarka
386 (0) 1 300 87 05

Finančna služba

vodja finančne službe
386 (0) 1 300 87 18
finančnica
386 (0) 1 300 87 79

Tehnično-vzdrževalna služba

Javni programi in služba za komuniciranje

Vodja službe za muzejske programske storitve, projekte in tržno komuniciranje
386 (0)1 300 87 10
višja kustosinja
386 (0) 1 300 87 00
strokovni sodelavec
386 (0) 1 300 87 98

Oddelek za muzejsko pedagogiko in andragogiko

vodja oddelka za muzejsko pedagogiko in andragogiko
386 (0) 1 300 87 50 GSM: 386 (0) 31 728 955
Kustosinja

Oddelek kustodiatov

vodja Oddelka kustodiatov, kustosinja za bivalno kulturo
386 (0) 1 300 87 89
kustos za muzejske zbirke iz Azije, Oceanije in Avstralije
386 (0) 1 300 87 91
kustos za obrt in trgovino
386 (0) 1 300 87 90
kustos za Afriko in Ameriki
386 (0) 1 300 87 85
kustosinja za duhovno kulturo
386 (0) 1 300 87 86
Kustosinja za ljudsko likovno umetnost in slikovne vire
386 (0) 1 300 87 32
kustosinja za kulturo gospodarskih načinov in prometa
386 (0) 1 300 87 49
kustosinja za etnografski film
386 (0) 1 300 87 82
kustosinja za oblačilno kulturo in tekstil
386 (0) 1 300 87 88
kustosinja za družbeno kulturo
386 (0) 1 300 87 60

Oddelek za dokumentacijo

vodja oddelka za dokumentacijo
386 (0) 1 300 87 33
kustos dokumentalist
386 (0) 1 300 87 39

Oddelek za konserviranje in restavriranje

vodja oddelka za konservacijo in restavriranje
386 (0) 1 300 87 09
konservatorka-restavratorka za tekstil
386 (0) 1 300 87 84
konservator-restavrator
386 (0) 1 300 87 70
konservator-restavrator
386 (0) 1 300 87 71

Knjižnica

vodja knjižnice
386 (0) 1 300 87 66
bibliotekar
386 (0) 1 300 87 65

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine

Koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine
386 (0) 1 300 87 43

Zunanji sodelavci

Muzejska informatorka v oddelku za muzejsko pedagogiko in andragogiko
Kustosinja v oddelku za muzejsko pedagogiko in andragogiko
386 (0) 1 300 87 98
Nacionalni koordinator projekta Taking Care
386 (0) 1 300 87 53
Deli