Slovenski etnografski muzej

Gozdni in lesni delavci na južnem Pohorju

razstava : [vodnik po razstavi]
Naslovnica knjige Gozdni in lesni delavci na južnem Pohorju

"Pričujoča razstava skuša pokazali v poglavitnih prvinah način življenja posebne družbene skupine gozdnih in lesnih delavcev na južnem Pohorju, kakor se je oblikovala v drugi polovici 19. stoletja in kakršna je bila v nadaljnjem obdobju kapitalizma. Spodnje vrstice pa naj v kar
se da zgoščeni obliki in kot dopolnilo nakažejo pomembnejša spoznanja, ki jih vsebuje razstava, čeprav še ni končana obdelava zbranega gradiva."

Deli