Subscribe to RSS - Knjižnica SEM

Slovenski etnografski muzej

Knjižnica SEM

Knjižnica Slovenskega etnografskega muzeja je knjižna zbirka, ki jo izdaja Slovenski etnografski muzej. Zasnovana je bila v obdobju, ko je muzej zaradi pomanjkanja razstavnih prostorov lahko svoje depojske zbirke predstavil širši javnosti le v knjižni obliki.

Prvih pet knjig je uredil pobudnik zbirke mag. Andrej Dular, šesto sta uredili dr. Nena Židov in Polona Sketelj, sedmo in osmo dr. Nena Židov. Razen prve so vse knjižice zasnovane dokaj enotno. V vsaki je predstavljena ena od zbirk SEM, uvodni študiji sledijo katalog predmetov z opisi, slikovne priloge predmetov in kazala. S četrto knjižico so besedila v celoti dvojezična – v slovenščini in angleščini.

Naslovnica knjige Rovaši
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Naslonica knjige Orala
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
mag. Inja Smerdel
Naslonica knjige Pokrivala
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
dr. Janja Žagar
Naslovnica knjige Poslikane panjske končnice
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Naslovnica knjige Modeli za modrotisk
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Naslovnica knjige Igrače
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Tanja Tomažič
Naslovnica knjige Oselniki
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
mag. Inja Smerdel
Naslovnica knjige Pasovi in sklepanci
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Naslovnica knjige Votivi
zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
dr. Gorazd Makarovič
Deli