Slovenski etnografski muzej

Votivi

zbirka Slovenskega etnografskega muzeja
Naslovnica knjige Votivi

Knjiga kaže na tiste pričevalne razsežnosti votivov, ki razkrivajo njihovo mesto in funkcije v življenju in mentaliteti prebivalstva na Slovenskem.

Razvoj votivov in votivnega darovanja je bil značilen izraz "dolgega srednjega veka". Čeprav sodijo najstarejši spomeniki v zbirki votivov SEM šele v 17. stoletje, so izraz razvoja življenjskih okoliščin in temeljne mentalitete, ki je nastala že mnogo prej. Zato je za razumevanje votivov potrebno usmeriti pozornost tudi na visoki in pozni srednji vek.

Kazalo knjige VotiviStran iz knjige Votivi
Deli