Slovenski etnografski muzej

V Dekanih
Kje  
Večnamenska dvorana KS Dekani
Kaj 
Gostovanja
Od 
5. december 2019
Do 
8. september 2020
Kustos 
Miha Špiček

Na obisku doma: Ob 70-letnici etnološke raziskave v Dekanih in okolici

Na razstavi je na ogled izbor fotografij, ki izvirajo iz Dekanov in njihove okolice in jih kot dragoceno dediščino hrani Slovenski etnografski muzej. Fotografije bodo po letih hrambe v muzeju za kratek čas na ogled v kraju, kjer so nastale.

Letos je minilo 70 let od etnološke raziskave v Dekanih in okolici, ki jo je izpeljala tretja Orlova terenska ekipa – te etnološke ekipe so dobile ime po takratnem ravnatelju Etnografskega muzeja Borisu Orlu.

Raziskovala je način življenja in zbirala podatke s področja materialne, duhovne in družbene kulture na območju Dekanov v času od 15. septembra do 25. oktobra 1949. Sestavljena je bila iz 14 članov, ki so v dobrem mesecu ustvarili 35 zvezkov terenskih zapiskov, 408 fotografskih posnetkov in 160 risb. Za Etnografski muzej so zbrali tudi 73 predmetov. Na razstavi je na ogled izbor fotografij, ki izvirajo iz Dekanov in njihove okolice in jih kot dragoceno dediščino hrani Slovenski etnografski muzej. Fotografije bodo po letih hrambe v muzeju za kratek čas na ogled v kraju, kjer so nastale.

Delo etnologov je bilo porazdeljeno na tri področja: Materialno kulturo so raziskovali Boris Orel, ki je proučeval ljudsko gospodarstvo, noše in obrt, dr. Vilko Novak, ki se je ukvarjal z notranjo opremo in prehrano, prof. arh. Gizela Šuklje se je ukvarjala z ljudskim stavbarstvom ter dijaki koprske gimnazije, ki so se ukvarjali vsak s svojim področjem; Rajko Kaligarič z lovom, ribolovom in prehrano, Raul Šiškovič s poljedelstvom in Danilo Vodopivec z ledinskimi in hišnimi imeni. Tej skupini je bila dodeljena še ekipa tehničnih risark, ki so risale predmete ter stavbe in tlorise. To so bile dijakinje šole za umetno obrt Marjeta Gal, Lea Svete in Vida Kantušer ter študentka umetnostne zgodovine Kristina Slak. S socialno kulturo se je ves čas ukvarjal le dr. Ivo Juvančič, višji arhivar Muzeja narodne osvoboditve v Ljubljani, saj zaradi začetka šole in pomanjkanja učnih moči prosvetni oddelek Istrskega okrožja ni mogel zagotoviti dveh učiteljic, kakor je bilo prej dogovorjeno. Dr. Juvančič se je posvečal raznim oblikam ljudskega prava. Duhovno kulturo pa sta raziskovala Milko Matičetov, ki se je ukvarjal z ljudskim pesništvom in pripovedništvom ter dr. Radoslav Hrovatin, ki je dokumentiral ljudsko glasbo in ples. Pri delu jima je pomagal še dijak koprske gimnazije Ludvik Prelec ki je proučeval šege in navade. Za vodjo celotne etnološke ekipe je bil določen Milko Matičetov.

Člani ekipe so raziskali vasi in zaselke 4 nekdanjih krajevnih ljudskih odborov, ki ležijo v Koprskem zaledju: KLO Dekani, KLO Osp, KLO Škofije in KLO Ankaran. Temeljito so raziskali predvsem večje vasi (Dekani, Osp, Socerb, Tinjan, Škofije), obiskali pa so še zaselke Čežarje, Dvore, Kolombar, Kolombine, Kortino, Prade, Rombe, Slatine, Sv. Anton, Sv. Tomaž in Urbance.

Digitalizirano gradivo s terena Dekani lahko tudi ogledate tu.

Orlova terenska ekipa